Alles

Opzeggen arbeidsovereenkomst tijdens zwangerschap?

By 5 maart 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Opzeggen arbeidsovereenkomst tijdens zwangerschap

Er zijn bepaalde situaties waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet mag opzeggen. Er geldt een zogenoemd opzegverbod voor de werkgever. Dit opzegverbod geldt bijvoorbeeld tijdens ziekte of zwangerschap van de werknemer. De vraag is echter of dit opzegverbod een ontbinding bij de rechter in de weg staat?

Opzeggen arbeidsovereenkomst tijdens zwangerschap?

De werkgever in kwestie wil de werknemer in kwestie ontslaan vanwege een reorganisatie. Echter, op het moment dat de werkgever het dienstverband wilde beëindigen, was de werknemer zwanger en geldt aldus een opzegverbod. De werkgever stapt naar de rechter teneinde de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever voert vervolgens aan dat zij zwanger is en dus niet kan worden ontslagen. Hoe zit dit juridisch?

De rechter overweegt het volgende:

Tijdens zwangerschap geldt een opzegverbod. Dat staat weliswaar niet in de weg aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst, mits deze niet de reden is voor het ontbindingsverzoek, maar speelt wel een rol bij de beoordeling van het verzoek. De bedoeling van het opzegverbod is om de zwangere vrouw te behoeden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst omdat het vinden vaneen nieuwe arbeidsovereenkomst praktisch onmogelijk is en het voor een gezond verloop van de zwangerschap van belang wordt geacht dat spanning en onzekerheid die met een daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst onmiskenbaar is verbonden, zoveel mogelijk wordt vermeden.

Met andere woorden: het opzegverbod staat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet in de weg, mits dit niet de reden is van het ontbindingsverzoek. Echter, het feit dat de werknemer zwanger is, speelt wel een rol bij de beoordeling.

In deze zaak heeft de werkgever voldoende aangetoond dat de arbeidsplaats zou komen te vervallen als gevolg van een reorganisatie en dat er geen passend alternatief voor handen was. De arbeidsovereenkomst wordt dus ontbonden. Echter, om de werknemer tegemoet te komen, wordt de arbeidsovereenkomst niet eerder dan na het zwangerschapsverlof ontbonden, zodat werknemer “beschermd” wordt tijdens haar zwangerschap.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Ondanks dat er een opzegverbod geldt, kan de arbeidsovereenkomst onder bepaalde voorwaarden wel worden ontbonden door de rechter. Een opzegverbod is dus niet gelijk aan een ontslagverbod!

Deze recente uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Juridisch advies

Wij zijn u graag bereid over het bovenstaande juridisch te informeren en te adviseren. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

05-03-2015