AllesProcesrecht

Bij verstek veroordeeld. Wat nu?

By 18 augustus 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Verstek

U bent bij verstek veroordeeld. Dit betekent dat de rechter een veroordeling heeft uitgesproken terwijl u niet in de procedure bent verschenen. U heeft met juridische woorden “verstek” laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat u gedagvaard bent tijdens uw vakantie en u de dagvaarding pas hebt ingezien toen de “roldatum” (de dag waarop u in de procedure diende te verschijnen) al voorbij is. Als u als gedaagde partij niet in de procedure bent verschenen, dan zal de rechter een verstekvonnis uitspreken. In (veruit) de meeste gevallen wijst de rechter in een verstekvonnis de in de dagvaarding omschreven vorderingen toe, tenzij deze de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomen. In deze blog zullen wij ingaan op wat u als gedaagde kunt doen in een dergelijke situatie.

Verstek zuiveren

Soms kunt u als gedaagde partij het verstek nog “zuiveren” (opheffen). Dit kan tijdens de periode waarin de rechter verstek heeft verleend en het uiteindelijke vonnis zal wijzen. Hier zit doorgaans een aantal weken tussen. De gedaagde partij dient zich dan in deze periode bij de rechtbank te melden en de procedure zal vervolgens “gewoon” worden voortgezet. Hier kunnen wij u overigens bij behulpzaam zijn.

Verzet

Als het zuiveren van het verstek niet is gebeurd of niet mogelijk is, dan kan de gedaagde partij in verzet gaan (artikel 143 Rv).

Dit is dus een ander rechtsmiddel dan hoger beroep. De gedaagde partij dient dan de eisende partij te dagvaarden (de verzetdagvaarding). Deze verzetdagvaarding is eigenlijk een conclusie van antwoord (er wordt verweer gevoerd op de oorspronkelijke dagvaarding).

Belangrijk is om op de termijnen te letten. Verzet dient namelijk te worden ingesteld binnen vier weken. De datum waarop deze termijn van vier weken van start gaat is verschillend. Dit kan zijn op het moment dat het vonnis door de deurwaarder in persoon is betekend dan wel op het moment dat de gedaagde partij een daad van bekendheid pleegt. Hiernaast bestaat nog een aantal bijzonderheden aan deze termijn.

Verstekvonnis ontvangen?

Heeft u een verstekvonnis ontvangen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Er bestaan juridische mogelijkheden om hierop te reageren (verweer te voeren).

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

18-08-2016

Procesrecht