AllesContractenrecht

Borgtocht of hoofdelijkheid?

By 16 juli 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Een borgtocht is een overeenkomst waarbij een derde, de borg, zich verplicht om de prestatie die de schuldenaar moet verrichten jegens de schuldeiser zelf na te komen, indien de schuldenaar niet nakomt en dus in gebreke blijft. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid is er sprake van een medeschuldenaar die naast de andere schuldenaar (of schuldenaars) staat. In de praktijk worden beide vormen door elkaar gebruikt. Vaak ten onrechte. Maar wat zijn nu concreet de verschillen tussen beide vormen?

Verschil borgtocht en hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij een borgtocht wordt ‘slechts’ zekerheid verschaft. Dat betekent dat de borg niet draagplichtig is in zijn relatie tot de hoofdschuldenaar. Hiernaast kan een borg pas dan worden aangesproken tot betaling indien de hoofdschuldenaar in gebreke blijft tot nakoming van het bepaalde in de betreffende overeenkomst.

Bij hoofdelijkheid is geen sprake van een zekerheidstelling, maar van een medeschuldenaar. Deze medeschuldenaar is naast de overige schuldenaren voor het geheel aansprakelijk. De schuldeiser kan dus eigenlijk kiezen wie van de hoofdelijk schuldenaars hij aanspreekt. Dit is een aanzienlijk verschil ten opzichte van de borgtocht.

Hiernaast kan de hoofdelijk schuldenaar al worden aangesproken voordat de hoofdschuldenaar in gebreke is. Vaak is het voor schuldenaren daarom van belang om te stellen dat er slechts sprake is van borgtocht en niet van hoofdelijkheid. Ook zijn de schuldenaren intern draagplichtig.

Borgtocht of hoofdelijkheid?

Of er in een concrete situatie sprake is van borgtocht of van hoofdelijkheid dient overigens te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Legal8

088 – 88 3 8888

16-07-2013