AllesContractenrecht

Algemene voorwaarden: een aantal tips

By 25 juli 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden worden zaken geregeld die niet de kern van de overeenkomst bepalen zoals de prijs, maar meer de randvoorwaarden daaromheen. Randvoorwaarden zoals een bepaling over aansprakelijkheid of eigendomsvoorbehoud, zijn vaak erg belangrijk in het handelsverkeer.

Algemene voorwaarden kunnen beschouwd worden als een soort verzekering. Als alles goed gaat, dan hoeft u er geen gebruik van te maken. Maar als het een keer ‘misgaat’, dan is het van groot belang dat u naar uw algemene voorwaarden kunt verwijzen. Wij raden u echter af zelf uw algemene voorwaarden op te stellen. Het opstellen van algemene voorwaarden is echt maatwerk en dient door een jurist te worden gedaan.

Tips met betrekking algemene voorwaarden

1.

Verklaar bij elke overeenkomst, het liefst ook al in de offerte, uitdrukkelijk uw eigen algemene voorwaarden van toepassing en wijs de algemene voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk van de hand. Vervolgens dient u tevens een set algemene voorwaarden aan uw wederpartij ter hand te stellen.

2.

Gebruik duidelijke definities. Vaak staat in algemene voorwaarden onduidelijke definities en teksten. Dit kan verwarring veroorzaken, hetgeen voorkomen dient te worden.

3.

Zorg dat er geen kernbedingen in de algemene voorwaarden staan. Kernbedingen zijn bepalingen die de kern van de overeenkomst raken, zoals de prijs. Kernbedingen moeten in de overeenkomst zelf staan en niet in de algemene voorwaarden.

4.

Let op consumentenkoop, uiteraard indien en voorzover u zich hiermee bezig houdt. Kort gezegd worden consumenten beter en ruimer beschermd dan bedrijven. Als u dus zaken doet met consumenten, dan gelden zwaardere eisen dan wanneer u enkel zaken doet met bedrijven. Hier dient rekening mee gehouden te worden met het opstellen van de algemene voorwaarden.

5.

Sluit uw verzekering aan op uw algemene voorwaarden? Doorgaans het belangrijkste item in de algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid en de daarbij horende verzekering. ten aanzien van de aansprakelijkheid kan een verzekering een grote rol spelen.

Nog geen algemene voorwaarden?

Heeft u nog geen algemene voorwaarden of hanteert u sinds jaar en dag dezelfde algemene voorwaarden? Neem vrijblijvend contact met ons op om (specifieke) algemene voorwaarden op te laten stellen of om uw algemene voorwaarden een juridische ‘update’ te geven. Dit kan u een hoop narigheid besparen.

Gebruikshandleiding algemene voorwaarden

Via onderstaande link kunt u onze gebruikshandleiding met betrekking tot algemene voorwaarden gratis downloaden. In deze gebruikshandleiding staat handige informatie en voorbeelden over algemene voorwaarden.

Gebruikshandleiding

Legal8

088 – 88 3 8888

25-07-2013