Ondernemingsrecht

Buitenlandse rechtsvormen

By 27 september 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Er bestaat een groot aantal buitenlandse rechtsvormen, zoals de Limited, de LLP en de Trust. Hieronder zullen wij deze rechtsvormen kort toelichten.

Ltd (Limited)

De Limited (‘Ltd’) is een alternatief voor de Nederlandse (Flex) BV. Naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof (‘Inspire Art’) kan de Limited (opgericht naar Engels recht) door Nederlandse ondernemers probleemloos worden gebruikt (als werkmaatschappij of als holding). Sinds de invoering van de Flex-BV (1 oktober 2012) zijn de verschillen tussen de Engelse Ltd en de Nederlandse BV verkleind.

LLP (Limited Liability Partnership)

De LLP Limited Liability Partnership is een buitenlandse rechtsvorm die wel te vergelijken is met een VOF (Vennootschap Onder Firma). Een mogelijk nadeel van de LLP is dat deze rechtsvorm in Nederland vrij onbekend is. Een voordeel van de LLP is dat de eigenaren in beginsel niet privé aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de onderneming.

Trust

De trust is een rechtsverhouding die met name in Anglo-Amerikaanse landen populair is. Het vermogen van een particulier of van een onderneming wordt bij een trust overgedragen aan een zogenaamde ‘trustee’. Deze trustee is juridisch eigenaar van het vermogen.

Uiteraard bestaan er nog veel meer buitenlandse rechtsvormen dan de bovengenoemde. Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u terzake meer informatie ontvangen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen opnemen.

27-09-2013