AllesArbeidsrechtOndernemingsrecht

Reikwijdte VAR-verklaring?

By 8 oktober 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

VAR staat voor Verklaring arbeidsrelatie. Met een VAR-verklaring (hierna: VAR) wordt opdrachtgevers duidelijkheid gegeven of zij een zelfstandige inhuren en niet later alsnog loonheffing moeten betalen. Met een VAR wordt dergelijke zekerheid gegeven. Met een VAR geeft de Belastingdienst namelijk aan hoe ze inkomsten beoordeelt: als winst uit onderneming, als inkomsten uit dienstverband of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Een opdrachtgever zal een opdrachtnemer veelal vragen om een VAR te overleggen. Een opdrachtgever wil immers niet achteraf geconfronteerd worden met naheffingen en boetes van de Belastingdienst, indien de Belastingdienst van oordeel is dat de arbeidsverhouding een fictieve dienstbetrekking betreft.

Verschillende soorten VAR

Er zijn verschillende soorten VAR. Als opdrachtnemer bent u in principe het meest gebaat bij een VAR-wuo. Hiermee ziet de Belastingdienst uw inkomen als winst uit onderneming. Er zijn vier soorten VAR:

  • VAR-wuo: winst uit onderneming;
  • VAR-dga: werkzaamheden voor een vennootschap;
  • VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden;
  • VAR-loon: inkomsten uit een dienstbetrekking.

Reikwijdte VAR-verklaring

Als freelancer of zzp’er (opdrachtnemer) bent u dus het meest gebaat bij een VAR-wuo (winst uit onderneming). De VAR-wuo geeft aan dat de opdrachtnemer zelfstandig ondernemer is (althans voor de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven). Opdrachtgevers en opdrachtnemers dienen echter rekening te houden dat de feitelijke werkzaamheden overeenkomen met het werk dat in de VAR staat beschreven en dat het werk ook uitgevoerd wordt binnen de geldingsduur van de VAR.

Voor de Belastingdienst is de VAR bepalend, maar niet doorslaggevend. Opdrachtgevers dienen zich ervan te vergewissen of er ondanks dat de opdrachtnemer een VAR heeft, niettemin sprake kan zijn van een loondienstverband. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn indien (naast loon en arbeid) een gezagsverhouding aanwezig is.

Geldigheidsduur VAR

De VAR is in principe één jaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december van een bepaald kalenderjaar.

Juridisch advies

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u terzake juridisch advies? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

08-10-2014