AllesConsumentenrechtContractenrechtOndernemingsrecht

Cocaïne snuivende man vergokt € 380.000,-. Casino aansprakelijk voor de schade van deze gokker?

By 24 januari 2023 No Comments

Een man heeft in 2016 en 2017 cocaïne gebruikt tijdens zijn bezoeken aan een casino. Het casino wist hiervan en heeft de man toch steeds toegelaten te gaan gokken (en dus onder invloed van cocaïne). De man stelt in deze procedure dat het casino hem niet had moeten binnenlaten en doordat het casino dat steeds toch deed, heeft hij schade geleden. Hij heeft namelijk in deze periode heel veel geld vergokt en als het casino hem de toegang had ontzegd, dan had hij dat geld niet vergokt. Uiteindelijk heeft de rechtbank een oordeel moeten vellen in deze zaak. Lees vooral verder!

Zorgplicht casino’s

Een gokverslaving kan natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben. Datzelfde geldt voor een cocaïneverslaving. Regelmatig komt in de rechtspraak een zaak aan de orde waarin een bezoeker van een casino stelt dat het casino hem tegen zichzelf had moeten beschermen door hem de toegang tot het casino te weigeren. Gesteld wordt dan dat casino’s een zogenoemde zorgplicht hebben waarbij zij bijvoorbeeld een bezoeker moeten weren als duidelijk is dat de bezoeker flink gokverslaafd is of verslaafd is aan cocaïne of zelfs eerder cocaïne in het casino heeft gebruikt. En dus dat het casino in strijd heeft gehandeld met deze zorgplicht en daarom schadeplichtig is.

Overheid en maatregelen

De zorgplicht van casino’s (en overigens ook van andere bedrijven) is een onderwerp dat al jarenlang in het landelijke nieuws komt. Vanuit de overheid worden maatregelen getroffen om problemen te voorkomen. Zo koppelen gemeentes aan een casinovergunning vaak voorwaarden zoals dat het casino een bepaald gokbeleid moet ontwikkelen. In de vergunning is dan opgenomen dat het casino toegang moet weigeren aan bezoekers waarvan uit hun gedrag of uitlatingen blijkt dat zij ‘hun wil niet in vrijheid kunnen bepalen’.

Huisreglement

Afhankelijk van het beleid van het casino, hebben casino’s vaak ook huisregels in gebruik. Hierin kan worden opgenomen wat het casino doet in situaties waarin sprake is (of kan zijn) van bezoekers onder invloed van alcohol en/of drugs dan wel mensen met een (kenbare) gokverslaving. Natuurlijk is het van belang dat het casino haar eigen regels naleeft. Doet het casino dat niet, dan kan (eerder) sprake zijn van een schending van de zorgplicht. Stel als casino dus een duidelijk reglement op en handel daarnaar.

Rechtspraak

Hieronder lichten wij twee uitspraken toe waarin het voorgaande speelt. In het ene geval is er geen schending van de zorgplicht en in het andere geval wel.

Schending zorgplicht casino jegens gokverslaafde bezoeker?

Een man bezocht in de jaren 2000 tot en met 2016 af en aan eenzelfde casino. Over de loop van de jaren ontstond bij hem een flinke gokverslaving waarna hij vrijwillig herhaaldelijk om een entreeverbod had gevraagd. Hij wilde dus dat het casino hem verbood binnen te komen. Uiteindelijk kwam hij met het casino een bezoekbeperking overeen van maximaal vier keer per maand. Dat leek beide partijen voldoende, maar toen het gokgedrag stelselmatige vormen begon aan te nemen vroeg hij om een entreeverbod. In 2016 stelde de man het casino toch aansprakelijk omdat hij, ondanks het entreeverbod, toch meermaals tot het casino werd toegelaten. Volgens hem had het casino daarom de zorgplicht geschonden. Hij stelde ook dat hij er zeer slecht uit zag hetgeen werd gestaafd door een aantal getuigen. Volgens de man had het casino om die reden moeten doorvragen naar zijn situatie plaats van hem onverkort toe te laten entreeverbod. Ook had het casino niet zomaar mogen afgaan op zijn eigen verklaring dat hij ‘zijn financiële zaken weer op orde had’. Het casino heeft volgens de man dus de zorgplicht geschonden en het casino moet zijn schade vergoeden.

Volgens het hof was dit allemaal onvoldoende voor aansprakelijkheid van het casino. Geen aansprakelijkheid dus. Van belang is specifiek dat in de vergunning was bepaald dat het casino bezoekers diende te weren als op basis van hun gedragingen of uitlatingen bleek dat ze in vrijheid niet in staat waren hun wil te verklaren. Uit niets bleek dat daar in deze situatie sprake van was, zodat het hof oordeelde dat het casino haar zorgplicht niet had geschonden. Zoals uit deze uitspraak volgt komen er meerdere aspecten kijken bij een beoordeling van de zorgplicht van een casino (of een ander bedrijf). Zoals wel vaker staat of valt veel met het bewijs: getuigenverklaringen spelen daarbij in dit soort zaken een belangrijke rol.

Je kunt de uitspraak via de volgende link lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2019:5102

Schending zorgplicht casino jegens cocaïne snuivende bezoeker?

De gokverslaafde in deze zaak was ook weer geen onbekende van het casino, die meermaals gesignaleerd werd terwijl hij in het casino cocaïne snoof. Dat blijkt uit de getuigenissen van meerdere medewerkers. Wederom is het getuigenbewijs dus belangrijk. Volgens de rechtbank heeft het casino zijn zorgplicht in deze zaak wél geschonden door – ondanks de wetenschap van de gokverslaving en het snuiven van cocaïne in het casino – de man geen toegang te weigeren. De rechtbank komt tot de conclusie dat het casino schadeplichtig is.

Bij de rechter is het vervolgens met name de vraag welke schade vergoed moet worden door het casino. Is dat het totale door de man vergokte bedrag van € 380.000,- (althans dat is het bedrag dat de man stelt vergokt te hebben) of een lager bedrag? Natuurlijk heeft het casino zich verweerd tegen de hoogte van dit bedrag en met succes. Volgens de rechter zijn er veel te weinig aanknopingspunten voor een enigszins nauwkeurige vaststelling van de omvang van de schade. Op grond van artikel 6:97 BW mag de rechter de schadeomvang schatten waarbij de rechter wel zoveel mogelijk aansluit bij de vaststaande feiten. De rechter schat de schade op een bedrag van € 5.000,-.

In deze zaak was er dus wel een schending van de zorgplicht van het casino. Het casino had de man toegang moeten weigeren en door dat steeds niet te doen, is het casino gehouden om de schade te vergoeden. Maar de totale schadevergoeding blijft relatief gezien vrij beperkt. Zo zal het casino de uitkomst wellicht niet enorm vervelend vinden. Hoe dan ook dienen casino’s de zorgplicht heel serieus te nemen. Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden kan het namelijk wel degelijk tot een forse schadevergoeding komen!

Lees de uitspraak via de volgende link: ecli=NL:RBOBR:2023:214.

Legal8

24 januari 2023