AllesArbeidsrecht

Ziekte en artsen: wat is het verschil tussen een bedrijfsarts, Arboarts, verzekeringsarts en een huisarts?

By 13 februari 2023 No Comments

 

Als een werknemer zich ziekmeldt, dan kunnen er meerdere ‘soorten’ artsen geraadpleegd worden in het ziektetraject (re-integratietraject). In deze blog zullen wij de verschillende artsen kort toelichten zodat duidelijker wordt welke arts wat kan en mag en waar je als werkgever rekening mee kunt houden. Lees vooral verder!

Bedrijfsarts en Arboarts

Als een werknemer ziek wordt dan kan hij of zij te maken krijgen met een Arboarts of bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is iemand die is afgestudeerd in geneeskunde en een aanvullende studie van vier jaar heeft gevolgd. De titel bedrijfsarts is beschermd. Bedrijfsartsen staan geregistreerd in het BIG-register (https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenmerken). In het register staat bij de bedrijfsarts het specialisme ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’ genoemd.

Een bedrijfsarts heeft als doel het beperken van ziekteverzuim. Bedrijfsartsen werken meestal in een commerciële setting en dus voor een commercieel bedrijf. Zij adviseren werknemers én werkgevers over arbeid en gezondheid. De belangrijkste taak van een bedrijfsarts is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van werknemers.

Arboartsen zijn basisartsen en staan net als bedrijfsartsen geregistreerd in het BIG-register. Zij hebben niet de specialisatie ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’. Arboartsen mogen ook alleen onder toezicht van een bedrijfsarts (‘supervisie’) hetzelfde werk doen als bedrijfsartsen. Een ander verschil tussen de bedrijfsarts en Arboarts is dat alleen een bedrijfsarts mag doorverwijzen naar een specialist.

Een Arboarts is dus wel degelijk een arts, maar hij heeft de specialisatieopleiding van bedrijfsarts niet gedaan en/of niet afgerond. Het verschil wil niet zeggen dat een advies van de Arboarts niets waard is. Zeker niet als dat onder goede supervisie tot stand is gekomen. Het is dus als werkgever in beginsel niet nodig om elk oordeel van een Arboarts onder een vergrootglas te leggen. Er zijn meer aspecten om rekening mee te houden. Let als werkgever wel op als een werknemer het oordeel over zijn arbeidsgeschiktheid betwist en jij geen loon meer betaalt op grond van een advies van de Arboarts. Het kan in die situatie geen kwaad te checken bij de Arbodienst hoe het advies tot stand is gekomen. Het effect kan namelijk groot zijn in een juridische procedure. Dat is enige tijd geleden weer gebleken in de onderstaande situatie.

Tegenstrijdige adviezen? Bedrijfsarts prevaleert…

Een werknemer ontving geen loon omdat de Arboarts had geoordeeld dat hij niet ziek was. Het feit dat de werknemer niet kwam werken, kwam daarom voor zijn rekening aldus de werkgever in deze kwestie. De werknemer teerde in op zijn verlofsaldo en kreeg geen salaris uitbetaald. De zaak kwam voor de kantonrechter en daarna voor het hof.

De werkgever had een oordeel van een verzekeringsarts van UWV in de procedure gebracht. Die arts vond de werknemer wel degelijk arbeidsongeschikt. In die zaak kende het hof vervolgens meer gewicht toe aan het rapport van de verzekeringsarts van het UWV dan aan dat van de Arboarts.

Een belangrijk onderdeel van het oordeel had te maken met het feit dat de werknemer niet gezien is door een bedrijfsarts maar alleen door een Arboarts en dat de Arboarts geen contact heeft gehad met de huisarts, terwijl de verzekeringsarts van het UWV die wel raadpleegde. In deze zaak hechte het hof dus meer waarde aan een oordeel van een bedrijfsarts dan aan dat van een Arboarts. Dat is belangrijk om te onthouden in voorliggende situaties.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor bepaalde taken een bedrijfsarts in te schakelen. Het gaat dan in de eerste plaats om verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om verplichte medische keuringen van werknemers. De bedrijfsarts is de juiste persoon om dit te doen, omdat deze bij uitstek deskundig is op het terrein van arbeid en gezondheid. Schakel als werkgever na een ziekmelding van een werknemer dus spoedig een bedrijfsarts in.

Verzekeringsarts

Bedrijfs- en verzekeringsartsen richten zich allebei op gezondheid in relatie tot arbeid. Na hun opleiding tot basisarts hebben zij zich met een vervolgopleiding van vier jaar gespecialiseerd in hun vakgebied. Het doel van een verzekeringsarts is echter het adviseren over mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces. De meeste verzekeringsartsen werken voor het UWV. Een aantal werkt ook als zelfstandige of bij een particuliere verzekeraar. Verzekeringsartsen beoordelen iemands arbeidsmogelijkheden op de vrije arbeidsmarkt en komen vaak tegen het einde van de 104-weken ziekteperiode in beeld.

Huisarts

Voor de zieke werknemer speelt zijn eigen huisarts doorgaans een belangrijke rol. Toch is het de bedrijfsarts die uiteindelijk bepaalt of een werknemer ‘echt ziek is’ (in staat is om te werken) en niet de huisarts. De huisarts is dus niet degene die de werknemer ‘hersteld’ moet verklaren om hem weer aan het werk te laten gaan. Als de bedrijfsarts en de huisarts een andere visie hebben op de (on)mogelijkheid voor de werknemer om het werk te hervatten, dan is het oordeel van de bedrijfsarts doorslaggevend. Ook goed om rekening mee te houden als werkgever.

Legal8