AllesArbeidsrecht

Collectief ontslag?

By 8 november 2012 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Van een collectief ontslag is sprake als 20 of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen, bijvoorbeeld in verband met een reorganisatie. Bij een dergelijk collectief ontslag van twintig of meer werknemers binnen een termijn van drie maanden, moet de werkgever nagaan of de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is.

Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)

Op grond van de WMCO dient de werkgever in een dergelijke situatie het voornemen van het collectief ontslag melden aan de belanghebbende vakbonden en het UWV WERKbedrijf.

Het is belangrijk om tijdig na te gaan of de WMCO van toepassing is. Wij kunnen u terzake informeren.

Ook bij collectief ontslag is het afspiegelingsbeginsel van toepassing.

Juridisch advies bij collectief ontslag

Heeft u vragen over een voorgenomen collectief ontslag of wilt u terzake meer informatie ontvangen? Dan kunt u geheel vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen opnemen.