AllesContractenrecht

Contractsoverneming: de vereisten

By 15 juni 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Ontslag

Artikel 6:159 BW bepaalt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste kan overdragen aan een derde: contractsoverneming. Deze contractsoverneming dient te geschieden bij een akte.

Contractsoverneming: de vereisten

Het overnemen van contracten is met deze wettelijke bepaling dus mogelijk. Contractsoverneming is een zogenoemde ‘drie-partijenovereenkomst’: de partij bij een overeenkomst, die haar rechtsverhouding tot de wederpartij wil overdragen aan een derde, de wederpartij en de derde. Aldus drie partijen.

Het eerste vereiste is dat er medewerking dient te zijn van de wederpartij bij de overeenkomst. Deze medewerking kan in beginsel in iedere vorm geschieden (bijvoorbeeld ook gedragingen). Maar men mag er niet te snel van uitgaan dat medewerking is verleend.

Het tweede vereiste is dat, zoals hierboven is vermeld, voor contractsoverneming een akte tussen de overdragende en de overnemende partij vereist is. Op grond van artikel 156 Rv zijn akten ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen. Zonder een akte is de contractsoverneming nietig, hetgeen juridisch gezien betekent dat de overneming nooit heeft plaatsgevonden.

Uit een recent arrest blijkt dat een dergelijke akte nog steeds een ‘hard’ vereiste is voor contractsovername. Ook volgt uit dit arrest dat onder omstandigheden e-mailcorrespondentie als een ‘akte’ kan gelden als de partijen én de overeenkomst uit de correspondentie blijken. Vertrouw er echter niet te snel op dat dit ook daadwerkelijk als een akte gekwalificeerd wordt. Maak en onderteken dus een correcte akte bij contractsoverneming!

Juridisch advies contractsoverneming

Indien u vragen heeft over het bovenstaande of indien u  uw huidige contracten wenst laten te beoordelen door een van onze juristen, dan zijn wij u graag van dienst. U kunt ons bereiken via de onderstaande gegevens.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

15-06-2017