AllesContractenrechtIncasso

MKB: nieuwe wet inzake het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

By 15 juni 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat MKB

Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe wet in werking die kleine tot middelgrote bedrijven moet gaan beschermen tegen onredelijk lange betaaltermijnen. Grote ondernemingen komen vaak lange betaaltermijnen overeen, waarbij de kleine ondernemer geen andere keuze heeft dan deze te accepteren, ook al kan zijn bedrijfsvoering hiermee in de knel komen.

MKB: nieuwe wet inzake het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Dat deze problematiek speelt bij kleine en middelgrote ondernemingen wordt al lange tijd onderkend, maar werd niet voldoende dwingend geregeld. Op basis van de huidige wetgeving, die sinds 2013 vanuit een Europese richtlijn is geïmplementeerd in artikel 119b van boek 6 Burgerlijk Wetboek, geldt als uitgangspunt een betalingstermijn van 30 dagen. Contractueel kunnen partijen daarvan afwijken, waarbij eigenlijk geen limiet wordt gesteld. Partijen kunnen “desgewenst” dus ook een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeenkomen, indien dit voor beide partijen geen aantoonbaar nadelig effect heeft, of in de woorden van het wetsartikel niet kennelijk onbillijk is. Grote(re) ondernemingen met sterkere onderhandelingsposities dwingen deze dan ook vaak af.  Voor zelfstandigen en kleine ondernemingen geldt dan ‘take it or leave it’.

Nieuwe wetsbepaling

De wetgever heeft hier een stokje voor willen steken door in lid 6 van artikel 119a Boek 6 BW te bepalen dat partijen geen langere betalingstermijn overeen kunnen komen dan 60 dagen, indien de schuldeiser een kleine tot middelgrote onderneming drijft en de schuldenaar als grote onderneming kan worden gekwalificeerd. Voor de vraag wanneer je als onderneming groot of klein bent in de zin van deze wet, verwijst lid 6 naar artikel 397 van Boek 2 BW. Dit is dus goed nieuws voor het MKB.

Nietigheid en wettelijke rente

De sanctie voor een langere betalingstermijn dan 60 dagen is nietigheid van de afspraak en er zal dan automatisch een betaaltermijn van 30 dagen gelden. Als de afnemer toch pas na 30 dagen betaalt, dan kun je als leverancier wettelijke handelsrente vorderen over de termijn die deze 30 dagen overschrijdt. Dat is voor het MKB handig om te weten!

In de praktijk

Deze nieuwe wet treedt zoals vermeld per 1 juli aanstaande in werking en zal één jaar na inwerkingtreding ook van toepassing zijn op overeenkomsten die op dat tijdstip bestaan. Met andere woorden, ondernemers krijgen een jaar de tijd om hun contracten aan te passen. Betaaltermijnen van langer dan 60 dagen zijn vanaf 1 juli 2018 derhalve niet langer geldig.

Juridisch advies MKB

Indien u vragen heeft over het bovenstaande of indien u  uw huidige contracten wenst laten te beoordelen door een van onze juristen, dan zijn wij u graag van dienst.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

15-06-2017