Arbeidsrecht

Coronablog: mag de werkgever vragen of de werknemer gevaccineerd is? En wat kun je met die info doen?

By 24 september 2021 No Comments

Nog niet zo lang geleden was het antwoord op deze eerste vraag volmondig “nee”. Maar de overheid is van mening veranderd. NU is het als werkgever toegestaan om de werknemer te vragen of hij of zij gevaccineerd is tegen het coronavirus. Hoe zit dit precies en wat mag je wel en niet met die informatie doen? Lees het hieronder.

Werkgeverslobby: zorgplicht van werkgevers en vaccinatiestatus

De werkgevers in Nederland hebben veel moeite gedaan om de visie van de overheid te wijzigen. Zij (althans ongeveer 70% aldus werkgeversvereniging AWVN) vinden dat je moet kunnen vragen naar de vaccinatiestatus van het personeel. Als werkgever heb je namelijk een wettelijke zorgplicht om een gezonde en veilige werkplek en dito arbeidsomstandigheden te organiseren. De Arbowet legt de werkgever deze verplichting én verantwoordelijkheid op. Om aan die strenge zorgplicht te voldoen, kan het gewenst (of misschien wel noodzakelijk) zijn om te weten wie er wel en wie er niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Aan de andere kant hebben werknemers recht op privacy en hoeven zij medische informatie niet (zomaar) te delen. Op dit punt botsen dus de zorgplicht van de werkgever en de privacy van de werknemer.

Werkgever mag vragen naar vaccinatiestatus

De overheid is onlangs van mening veranderd als het aankomt op het antwoord op de hoofdvraag van deze blog. Tot voor kort vond de overheid dat werkgevers niet naar de vaccinatiestatus van hun personeel mochten vragen. Inmiddels geldt de regel dat werkgever hier wél naar mogen vragen. Althans met de kanttekening dat werkgevers hier een goede reden voor moeten hebben, bijvoorbeeld als er gewerkt wordt met kwetsbare mensen. Het is de vraag of er in het reguliere ‘kantoorwerk’ sprake kan zijn van een goede reden. Het blijft waarschijnlijk in veel situaties een ‘grijs gebied’. De website van de overheid is nu bijgewerkt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/mag-ik-een-werknemer-verplichten-zich-te-laten-vaccineren

Moet de werknemer antwoord geven? Nee, dat hoeft dan weer niet. Er is voor een werknemer geen verplichting om antwoord te geven op deze vraag. Het kan natuurlijk wel wat ongemakkelijk worden als je een dergelijke vraag krijgt en niets zegt…

Registreren vaccinatiestatus?

In de persconferentie van afgelopen week was Minister De Jonge duidelijk: “natuurlijk mogen werkgevers vragen of je gevaccineerd bent”. Ondanks deze stelligheid, is het maar de vraag of dit juridisch helemaal juist is dan wel te kort door de bocht is en wat je als werkgever überhaupt hebt aan de kennis of iemand wel of niet gevaccineerd is. Maar stel je krijgt een antwoord op deze vraag, wat kun je er dan mee? Het verwerken (registreren/vastleggen) van die (medische) informatie mag namelijk bijna nooit op grond van de AVG. Het is een bijzonder persoonsgegeven in de zin van artikel 9 AVG en het verwerken daarvan is in beginsel verboden.

Je kunt er natuurlijk rekening mee houden (door roosters aan te passen of werkplekken aan te passen), maar op dit moment zijn er geen echte juridische mogelijkheden om dergelijke informatie te registreren en er in brede zin dus écht iets mee te doen. Het kabinet zou wetgeving kunnen maken die dit mogelijk maakt, bijvoorbeeld door uitzonderingen op de AVG op te nemen in het kader van zwaarwegende (volks)gezondheidsbelangen. Tot het zo ver is, geldt de regel dat vragen mag maar registreren niet.

Andere landen en vaccinatie

Andere landen zoals België Frankrijk en Engeland, waar op Engeland na de AVG ook geldt, gaan een stuk verder dan Nederland. Daar geldt een vaccinatieverplichting voor zorgpersoneel. Heb je als zorgpersoneel geen vaccinatie? Dan word je geschorst zonder doorbetaling van salaris. Zo ver gaat het in Nederland vooralsnog niet. Maar aangezien de overheid in de kwestie over het vragen naar de vaccinatiestatus ook, toch ineens, van mening is veranderd, kunnen we het ook niet helemaal uitsluiten. De tijd zal het leren.

Vragen? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Legal8