AllesContractenrechtOndernemingsrecht

De 403-verklaring: hoe zit het precies?

By 7 april 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

In principe zijn rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap (BV), verplicht een jaarrekening in te richten en te publiceren met inachtneming van het gestelde in de wetgeving. Rechtspersonen dienen dit jaarlijks te doen. Let op dat indien de jaarrekening te laat wordt gedeponeerd, u een boete krijgt en wellicht nog belangrijker: u kunt als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden! Dat dient te allen tijde voorkomen te worden. In geval van een zogenoemde ‘concernvrijstelling’ is een rechtspersoon niet gehouden om een jaarrekening in te richten en te publiceren.

De 403-verklaring: hoe zit het precies?

Onze wet (meer specifiek in artikel 2:403 BW) bepaalt een concernvrijstelling. Dit betekent dat een rechtspersoon die tot een groep/concern behoort, kan worden vrijgesteld van de inrichtingsvereisten en publicatieplicht van een jaarrekening. In de praktijk ziet dit doorgaans op dochtermaatschappijen, van welke dochtermaatschappij de financiële gegevens door de ‘moedermaatschappij’ zijn geconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening. Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de resultaten van de dochterondernemingen én van de moederonderneming zijn opgenomen.

Met de zogenoemde ‘403-verklaring’ wordt bedoeld de in dit artikel (2:403 BW) opgenomen schriftelijke verklaring van de moedervennootschap waarin zij zich hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor de schulden van de dochtervennootschap. Deze schriftelijke verklaring dient gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel. Dat kan via de volgende link:

Kamer van Koophandel deponeren van verklaringen

Door middel van deze verklaring stelt de moedermaatschappij zich dus hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de – vrijgestelde – dochtermaatschappij. Deze verklaring komt voort uit een beschermingsgedachte voor de mogelijke schuldeisers van de dochtermaatschappij. Is aan de gestelde vereisten voldaan, dan is de dochter in beginsel vrijgesteld van het inrichten en publiceren van een jaarrekening.

Een voordeel van een 403-verklaring is dat er minder administratieve lasten – en kosten – zijn voor het concern. Het nadeel is dat crediteuren van een vrijgestelde dochtervennootschap minder inzicht hebben in de financiële positie van de dochtervennootschap. Vandaar dus de hierboven al aangestipte beschermingsgedachte.

Intrekken 403-verklaring: einde aansprakelijkheid?

De moedermaatschappij kan een 403-verklaring ook weer intrekken. Hierna dient de dochtermaatschappij dus zelf weer te voldoen aan de plichten met betrekking tot de jaarrekening. Overigens blijven schulden die voor de bekendmaking van de intrekking zijn aangegaan, gewoon onder de 403-verklaring vallen, ook al is deze reeds ingetrokken. Dit wordt ook wel de ‘overblijvende aansprakelijkheid’ genoemd. Wenst de moeder ook deze aansprakelijkheid te beëindigen, dan kan dat alleen onder bepaalde voorwaarden, zoals dat de dochtermaatschappij niet meer tot de groep behoort en dat de mededeling van het voornemen tot beëindiging van deze aansprakelijkheid, minimaal twee maanden ter inzage heeft geleden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De voorwaarden voor intrekking van deze verklaring worden strikt toegepast. Vergeet dit als moedermaatschappij dus niet te doen!

Juridisch advies

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u juridisch geadviseerd te worden? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen of advocaten op.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

www.legal8.nl

info@legal8.nl

07-04-2017