AllesArbeidsrecht

De berekening van de aanzegvergoeding

By 9 oktober 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Aanzegplicht

Zoals u vermoedelijk al heeft gelezen, is per 1 januari 2015 de zogenoemde aanzegplicht van kracht gegaan. Dit houdt kort gezegd in dat als een werkgever met een werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer overeenkomt, dan is de werkgever verplicht om uiterlijk één maand voor het aflopen van deze arbeidsovereenkomst aan de werknemer te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet én als de werkgever de arbeidsovereenkomst wel voortzet, onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst zal voortzetten.

Te late aanzegging of geen aanzegging?

Maar wat nu als de werkgever te laat aanzegt? Of als de werkgever helemaal niet aanzegt? In beide gevallen geldt een boete jegens de werknemer (als de werknemer deze tijdig vordert uiteraard). Echter, de berekening daarvan kan in beide gevallen anders zijn…

Let op! Verschillende berekeningen van de Aanzegplicht!

Als de werkgever in het geheel niet aanzegt, dan geldt de volgende berekening volgens een recente uitspraak van de rechter in Utrecht. Volgens deze rechter gaat het bij de berekening om werkdagen en niet om kalenderdagen, waardoor in totaal over 21 of 22 dagen boete verschuldigd kan zijn en niet over 30 of 31 (afhankelijk van de maand en uitgaande van een fulltime dienstverband).

Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: rechtspraak.

Als de werkgever te laat aanzegt, dan geldt de boete naar rato van het aantal dagen dat de werkgever te laat is. Is de werkgever bijvoorbeeld 15 dagen te laat? Dan is de boete 15/30e (afhankelijk van de maand) van het salaris. Hier geldt dus wel kalenderdagen en geen feitelijke werkdagen.

Vragen?

Graag lichten wij het bovenstaande nader toe. U kunt uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

09-10-2015

Legal8