Arbeidsrecht

De regels over het concurrentiebeding gaan veranderen!

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding afgesproken. Dit beding verbiedt een werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Het doel van de werkgever hierbij is om zijn bedrijfsbelangen te beschermen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen. Dit noemen we met een mooi woord het ‘bedrijfsdebiet’. Recent onderzoek laat echter zien dat het gebruik van het concurrentiebeding zodanig breed is dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van werknemers kan leiden. Dit raakt het goed functioneren van de arbeidsmarkt, omdat werknemers hierdoor beperkt worden om van baan te verwisselen en werkzaam te blijven binnen hun expertise. Voor werkgevers is het moeilijker om nieuw personeel aan te nemen. Dit maakt dat het concurrentiebeding hervormd/gemoderniseerd gaat worden. Er lijkt op korte termijn dus echt wat te gaan veranderen.

Blog 13 april 2023: concurrentiebeding anno 2023

In een recente blog van 13 april jl. hebben wij al benoemd dat de regels van het concurrentiebeding waarschijnlijk gaan veranderen. Lees hier deze blog: https://www.legal8.nl/het-concurrentiebeding-anno-2023-wat-gaat-er-wijzigen/

In 2022 had ongeveer 37% van de werknemers in Nederland een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst. Ruim een derde van de werkgevers kiest voor een concurrentiebeding om personeel vast te houden, blijkt uit onderzoek dat minister Van Gennip (SZW) liet uitvoeren. En laat dat nu net niet de bedoeling zijn van een dergelijk beding. In deze tijd van hoge arbeidsmobiliteit is het concurrentiebeding ‘een volstrekt achterhaald middel dat werknemers te veel benadeelt,’ althans dat vindt vakbond CNV.

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

Minister Van Gennip heeft inmiddels laten weten gestart te zijn met de voorbereidingen van een wetsvoorstel om het concurrentiebeding te “moderniseren”. Zij is voornemens om de volgende wijzigingen uit te werken:

 • het concurrentiebeding wettelijk begrenzen in duur;
 • bij het opnemen van het concurrentiebeding moet het geografisch bereik
  worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd;
 • bij het opnemen van het concurrentiebeding zullen werkgevers ook bij
  arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd ‘het zwaarwichtig
  bedrijfsbelang’ van het opnemen van een concurrentiebeding moeten
  motiveren. Dit is nu al het geval voor arbeidsovereenkomsten voor
  bepaalde tijd;
 • bij het inroepen van het beding zal een werkgever in beginsel een
  vergoeding moeten betalen, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift
  bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

Het beding wordt dus, als dit wetsvoorstel echt een wet wordt, wettelijk begrensd in duur en moet geografisch worden afgebakend. Ook dient de werkgever in vaste contracten het zwaarwichtige bedrijfsbelang van een concurrentiebeding te motiveren. Tot slot: als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen. Dit bedrag wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Overigens kennen onze zuiderburen al langere tijd een dergelijke vergoeding.

Als deze wet erdoor heen komt, en dat zal naar onze mening het geval zijn, dan gaat het concurrentiebeding behoorlijk op de schop en wordt het voor werkgevers veel lastiger om rechtsgeldig een concurrentiebeding overeen te komen.

Legal8