Arbeidsrecht

Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2023

By 19 juni 2023 No Comments

Halverwege dit jaar is er een aantal nieuwe wetten van kracht voor ondernemers (met personeel). Welke wetswijzigingen zijn er met ingang van 1 juli 2023? En wat is er verder nog op komst? Hieronder verstrekken wij een kort en handig overzicht. Lees vooral verder!

  1. Visie op re-integratie

Werkgevers en werknemers zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Het is – uiteraard – belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een (voortdurend) gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel. Om die gesprekken te bevorderen zijn werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Werkgevers en werknemers moeten hun mening over de re-integratie-afspraken op meerdere momenten vastleggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen haar regelmatig bijstellen als dat nodig is.

Voldoe je hier als werkgever niet of onvoldoende aan dan kan dat een loonsanctie tot gevolg hebben. Dit betekent kort gezegd dat je maximaal een extra jaar aan loon moet doorbetalen (een derde ziektejaar aan loon).

Zie ook: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2023/mei/visie-werknemer-op-re-integratie-voortaan-vastleggen.aspx

  1. Kortere loondoorbetaling bij ziekte oudere werknemers

Als je een werknemer in dienst hebt die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds heeft bereikt en hij valt uit door ziekte, dan hoef je nog maar zes weken loon door te betalen. Voorheen was dat 13 weken. Hierdoor loop je nog minder risico bij het in dienst nemen en houden van oudere werknemers. Voor werknemers die voor 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, gaat de nieuwe termijn van 6 weken gelden. Vergeleken met jongere werknemers, is het verschil enorm (6 weken in plaats van 104 weken).

  1. Nieuwe pensioenwet

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in, maar er komt eerst een overgangsfase. De gevolgen van deze nieuwe wet gaan nog wel even op zich laten wachten. Lees meer via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/30/wet-toekomst-pensioenen-aangenomen

  1. Hoger minimumloon

Houd ten slotte rekening met een hoger minimumloon vanaf 1 juli 2023. Het minimum gaat namelijk met enkele tientjes omhoog. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2023