AllesFaillissementsrechtIncasso

De steunvordering: altijd een geldsom?

By 26 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Voor het aanvragen van een faillissement dient in ieder geval sprake te zijn van pluraliteit van schuldeisers, met andere woorden dient de schuldenaar meerdere schuldeisers te hebben. De aanvrager van het faillissement zal minstens één zogeheten steunvordering moeten aandragen. Onlangs kreeg de Hoge Raad de vraag voorgelegd of een andere vordering dan een geldvordering kan gelden als een steunvordering.

Wat is een steunvordering?

Een steunvordering is dus een vordering op dezelfde debiteur als uw debiteur maar dan van een andere schuldeiser. Dit zijn doorgaans geldvorderingen. Maar kan ook een andere vordering dan een geldvordering een steunvordering zijn?

De steunvordering: altijd een geldsom?

De Hoge Raad meldt het volgende:

Het middel neemt terecht tot uitgangspunt dat een steunvordering niet opeisbaar behoeft te zijn, dat de omvang van die vordering niet behoeft vast te staan en dat die vordering geen betrekking behoeft te hebben op de betaling van een geldsom, maar dat voldoende is dat het gaat om een vordering die ter verificatie in het faillissement kan worden ingediend opdat de schuldeiser kan meedelen in de opbrengst van de vereffening die in dat kader plaatsvindt, eventueel na toepassing van art. 133 Fw. Ook de vordering tot het verrichten van onderhoud en die tot het verschaffen van het genot van een zaak welke voortvloeit uit een duurovereenkomst, kunnen dus op zichzelf een steunvordering opleveren.

Dat is duidelijke taal. Een steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn en de steunvordering hoeft geen betrekking te hebben op betaling van een geldsom. Een vordering tot het verrichten van onderhoud en die tot het verschaffen van huurgenot, kunnen aldus als steunvordering gelden. Wel meldt de Hoge Raad nog het volgende:

Voorts neemt het middel terecht tot uitgangspunt dat een toekomstige vordering niet tot steunvordering kan dienen. Het is immers onvoldoende zeker dat zo’n vordering daadwerkelijk zal ontstaan.

Ook dat is duidelijk. Het moet dus wel om bestaande vorderingen gaan. Het arrest van de Hoge Raad is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Juridisch advies faillissementsrecht

Bent u van plan het faillissement van een debiteur aan te vragen omdat uw vordering niet wordt voldaan? Neem dan eerst contact met ons op om een en ander nader te bespreken. Heeft u geen steunvordering? Wij kunnen desgewenst een steunvorderingsonderzoek voor u in gang zetten.

Legal8

088 – 88 3 8888

26-09-2014