AllesArbeidsrecht

Belangrijk: de wettelijke bedenktijd!

By 26 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

Het Nederlands ontslagrecht zal met ingang van 2015 aanzienlijk gaan wijzigen door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’). Hier hebben wij al verschillende interessante artikelen over gepubliceerd. Een aspect wat daarbij ietwat onderbelicht is gebleven, is de zogenoemde bedenktijd van een werknemer ten aanzien van beëindigingsovereenkomsten/vaststellingsovereenkomsten. Omdat dit toch een erg belangrijk aspect voor de praktijk van ondernemend Nederland zal zijn, gaan wij hieronder nader op dit onderwerp in.

De wettelijke bedenktijd bij beëindigingsovereenkomsten

Met ingang van 1 juli 2015 kunnen werknemers zonder opgaaf van reden onder een door hem of haar getekende beëindigingsovereenkomst uit komen. Dit kan een werknemer doen door door binnen 14 dagen na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst een brief aan zijn of haar werkgever te sturen, inhoudende ontbinding van die beëindigingsovereenkomst.  Het grote – en voor werkgevers nadelige – gevolg is dat de arbeidsovereenkomst gewoon doorloopt. Werknemers krijgen aldus een bedenktijd van twee weken. Dit is een grote wijziging ten opzichte van het huidige recht!

Werkgevers worden onder de toekomstige wet tevens verplicht om werknemers te wijzen op deze wettelijke bedenktijd. Vergeet de werkgever dat te doen, dan wordt de wettelijke bedenktijd verlengd van 2 weken naar 3 weken.

Nadelen van de bedenktermijn

Voor werkgevers is deze bedenktermijn een nadelig instrument. Gedurende de twee weken na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, verkeren zij immers in onzekerheid. Op basis hiervan hebben werkgevers pas na twee weken (of drie weken) na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst zekerheid of de arbeidsovereenkomst inderdaad is geëindigd. Overigens kan een werknemer slechts één keer per half jaar een beroep doen op deze wettelijke bedenktijd.

Juridische tip

TIP: Voor werkgevers wordt het onder de nieuwe regelgeving nog belangrijker om een vaststellingsovereenkomst zo vroeg mogelijk in de maand, liefst in de eerste week van de maand, aan de werknemer te overhandigen, zodat indien de werknemer op de regeling terugkomt, er in principe nog voldoende tijd is om voor het einde van dezelfde maand een regeling te treffen. Dat kan de nodige zorgen en kosten besparen.

Juridisch advies arbeidsrecht

Mocht u vragen hebben op het gebied van het arbeidsrecht, neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Ook voor vragen op andere rechtsgebieden, waaronder het ondernemingsrecht. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 8838888

info@legal8.nl

26-09-2014