AllesInternationaal recht

De voor- en nadelen van het Weens Koopverdrag

By 12 april 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Internationaal recht

Wij bloggen vaker over internationale onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan onze blog over welk recht van toepassing is in internationale situaties en onze blog over de zogenoemde “incoterms”. Een ander vaak voorkomend punt betreft het Weens Koopverdrag. In deze blog zullen wij dit verdrag en de voor- en nadelen daarvan nader toelichten.

Wat is het Weens Koopverdrag?

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag met betrekking tot internationale koopovereenkomsten. Dit verdrag is van toepassing indien er sprake is van een internationale koopovereenkomst met betrekking tot roerende zaken tussen professionele partijen (geen consumenten) die ook nog eens gevestigd zijn in landen onder het Weens Koopverdrag. Dit verdrag gaat overigens boven nationale wetgeving (zogenoemd ‘supranationaal recht’). Dit verdrag bevat regels over onder meer de totstandkoming van koopovereenkomsten, de betaling van de koopprijs en wat er allemaal geldt indien de prestatie gebrekkig mocht zijn.

Uitsluiten van het Weens Koopverdrag

In de praktijk blijkt dat partijen de toepassing van het Weens Koopverdrag in hun overeenkomst vaak uitsluiten. Dit is juridisch toegestaan. Uit de praktijk blijkt echter ook dat partijen dit vaak standaard uitsluiten, zonder uitgebreid na te denken over de voor- en nadelen van dit verdrag. Dit uitsluiten hoeft echter niet altijd gunstig te zijn!

De voor- en nadelen van het Weens Koopverdrag

In het algemeen gezegd, is het Weens Koopverdrag gunstiger voor de verkoper / leverancier.

Voordelen

Ontbinding van de koopovereenkomst

Een eerste voordeel voor de verkoper betreft de ontbinding van een koopovereenkomst. Het Weens Koopverdrag wijkt af van de regels uit ons Burgerlijk Wetboek betreffende ontbinding. Naar Nederlands recht kan – simpel gezegd – een partij een overeenkomst ontbinden bij een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Het Weens Koopverdrag bepaalt echter da teen overeenkomst pas kan worden ontbonden als sprake is van een wezenlijke tekortkoming (a “fundamental breach”). Aldus een extra voorwaarde, hetgeen voor de verkoper gunstig is.

Schadevergoeding

Naar Nederlands recht is een verkoper in beginsel onbeperkt aansprakelijk. In het Weens Koopverdrag is de schade gemaximeerd.

Hiernaast bevat het Weens Koopverdrag verval termijnen (fatale termijnen). Als de koper de verkoper bijvoorbeeld niet binnen twee jaar na aflevering van het gekochte heeft aangesproken op gebreken, dan verliest hij al zijn rechten (op schadevergoeding, vervanging ed.).

Nadelen

Een mogelijk nadeel voor een verkoper is dat het Weens Koopverdrag aanstuurt op schadevergoeding in plaats van vervanging. Voor de verkoper is er dus eerder een schadevergoeding in plaats van vervanging verschuldigd vergeleken met het Nederlands recht.

In rechte kan het Weens Koopverdrag bij rechters vragen opwerpen. Het gebeurt in de praktijk dat rechters niet volledig bekend zijn met het Weens Koopverdrag. Dit is natuurlijk een verschil met het Nederlands recht.

Er is nog een nadeel voor de verkoper ten aanzien van de regelgeving van algemene voorwaarden. Het Weens Koopverdrag stelt een extra voorwaarde voordat algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Kort gezegd dienen algemene voorwaarden ‘ter beschikking gesteld’ te worden en is een enkele verwijzing onvoldoende. De verkoper zal ‘meer’ moeten doen om de algemene voorwaarden rechtsgeldig van toepassing te verklaren.

Conclusie

Het zo maar uitsluiten van het Weens Koopverdrag is niet in alle situaties verstandig. Soms kan het voor verkopers juist handig zijn om het Weens Koopverdrag wel van toepassing te verklaren.

U kunt het de bepalingen van het Weens Koopverdrag raadplegen via: Weens Koopverdrag.

Juridisch advies internationaal recht

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze juristen. Wij zijn u graag van dienst en kunnen u inhoudelijk adviseren met betrekking tot het bovenstaande.

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

12-04-2016