AllesArbeidsrecht

Diefstal leaseauto in privétijd. Wie is aansprakelijk?

By 4 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

In een recente zaak heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich uitgelaten over de vraag of een werknemer aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit het feit dat zijn of haar leaseauto in privétijd gestolen wordt.

Diefstal lease auto in privétijd. Wie is aansprakelijk?

De betreffende leaseauto in dit dossier werd niet alleen zakelijk door de werknemer gebruikt, maar ook privé. De leaseauto was weliswaar verzekerd, doch de dekking was beperkt. In deze zaak had de werknemer zijn sleutelbos in de deur laten zitten. Toen hij terugkwam was zijn auto – helaas- gestolen. Op grond van grove nalatigheid bracht de leasemaatschappij de schade van ruim € 29.149,99 in rekening bij de werkgever. De schade viel dus niet onder de dekking van de verzekering. De werkgever schrok zich uiteraard een hoedje.

De werkgever wilde deze schade verhalen op de betreffende werknemer. De Hoge Raad overweegt allereerst het volgende:

Gelet op dit een en ander, brengt de eis van goed werkgeverschap van art. 7:611 BW mee dat een werkgever niet-verzekerde schade van meer dan geringe omvang niet op de werknemer kan verhalen indien deze schade wel gedekt zou zijn bij een gebruikelijke verzekering die alleen geen dekking biedt bij opzet en roekeloosheid.

De gevallen en de omvang waarin verhaal van deze schade mogelijk is, zal bovendien moeten zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in een andere tussen partijen geldende regeling. Een regeling die aan deze eisen voldoet, ontbreekt evenwel in dit geval.

De Hoge Raad zegt met andere woorden dat de werkgever moet opdraaien voor de kosten. Van groot belang hierbij is dat de werkgever expliciet de keuze had gemaakt voor een verzekering waarbij diefstal als gevolg van nalatigheid of onvoorzichtig gedrag niet werd gedekt. In deze zaak is de werkgever dus aansprakelijk gehouden voor de schade. Dit is echter niet altijd het geval.

Wanneer is verhaal van schade op de werknemer wel mogelijk?

Ook over deze vraag laat de Hoge Raad zich expliciet uit. Verhaal van dergelijke schade op de werknemer is mogelijk, maar dan moet dat wel schriftelijk worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in een andere (lease) regeling. Het moet de werknemer dus duidelijk zijn dat deze schade op hem verhaald kan worden en dat was in onderhavige zaak niet het geval. Als de werknemer zelf kiest voor een beperkte verzekering en hij bewust is van de mogelijke gevolgen, dan is verhaal van schade op de werknemer wél mogelijk.

Juridische tip voor werkgevers

Om er zeker van te zijn dat u als werkgever niet opgezadeld wordt met niet gedekte schade (zoals in bovengenoemd dossier het geval was), is het verstandig om de werknemer zelf te laten kiezen tussen het afsluiten van een volledige verzekering (met eventuele extra kosten voor de werknemer) dan wel een beperkte verzekering. Indien de werknemer kiest voor een beperkte verzekering, dan adviseren wij u als werkgever deze keuze schriftelijk vast te leggen en tevens op te nemen dat de werknemer zich bewust is van het feit dat de mogelijkheid bestaat dat de werkgever niet gedekte schade kan verhalen op hem of haar. Dit kan een bovengenoemde – vervelende – uitkomst voor u als werkgever voorkomen.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8

088 – 88 3 8888

04-09-2014