AllesArbeidsrechtLetselschade

Docent struikelt. School aansprakelijk?

By 21 oktober 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

In een eerdere blog, hebben wij geschreven over de aansprakelijkheid van een werkgever als een werknemer tijdens het uitoefenen van zijn of haar werkzaamheden een ongeval overkomt waardoor schade wordt geleden. Aangezien de werkgever een zorgplicht heeft, kan hij of zij aansprakelijk zijn voor deze schade. Dat is echter niet altijd het geval.

In onze vorige bijdrage hebben wij namelijk geconcludeerd dat de hoofdregel dat een werkgever de plicht heeft om te zorgen voor de veiligheid van zijn of haar werknemers in beginsel geldt in dergelijke situaties. In beginsel is de werkgever dan dus aansprakelijk. In beginsel, want dat is niet altijd zo. In die betreffende zaak oordeelde de kantonrechter dat de werkgever slechts aansprakelijk voor de schade is indien hij de zogenoemde (en bovenstaande) ‘zorgplicht’ heeft geschonden en in die zaak was van aansprakelijkheid geen sprake.

Docent struikelt. School aansprakelijk?

Onlangs kreeg het Hof ‘s-Hertogenbosch een zaak voor zich waarin een lerares tijdens een schoolkamp was gestruikeld over een scheerlijn van een tent en gewond was geraakt. De lerares stelde de school aansprakelijk voor de schade. De docent was werkzaam bij een ROC. In het kader van het jaarlijkse introductiekamp, was de docent als begeleider mee gegaan naar het tentenkamp. In de betreffende nacht is de docent gestruikeld over een scheerlijn van een tent en is daarbij erg ongelukkig terecht gekomen. Het gevolg hiervan: een flinke wond en een gebroken arm. De docent stelde hiervoor de school, als werkgever, aansprakelijk.

Werkgeversaansprakelijkheid / zorgplicht

Het Hof moest in deze zaak de vraag beantwoorden of de werkgever haar zorgplicht was nagekomen. Weliswaar beoogt de de zorgplicht van de werkgever geen absolute waarborg tegen het gevaar van arbeidsongevallen, maar er mag niet te snel worden aangenomen dat de werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan, aldus het Hof. Van de werkgever wordt aldus verwacht dat zij maatregelen neemt om dergelijke ongevallen te voorkomen. Hierbij zijn alle omstandigheden van belang.

Het Hof kwam tot de conclusie dat de werkgever aan haar zorgplicht had voldaan en dus niet aansprakelijk was voor de schade van de docent. Het Hof bepaalde dat het struikelen over een scheerlijn van de tent geen inherent veiligheidsrisico was. Hiernaast was van groot belang dat de docent op de hoogte was van de situatie ter plaatse, aangezien zij al eens eerder was mee geweest op introductiekamp dat ook nog eens op exact dezelfde locatie had plaatsgevonden. Verder had de werkgever ook nog zaklampen verstrekt, om de kans op struikelen over bijvoorbeeld de scheerlijnen te verkleinen. Als laatste punt waren de scheerlijnen ook nog eens van fluorescerend materiaal. De werkgever heeft volgens het Hof voldoende gedaan om de risico’s te beperken en is niet aansprakelijk.

De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Juridisch advies werkgeversaansprakelijkheid

In deze zaak was de werkgever niet aansprakelijk voor de schade. In veel andere gevallen zijn werkgevers wel aansprakelijk gehouden voor schade. Omdat de werkgeversaansprakelijkheid een lastig gebied is en het vaak op de omstandigheden van het geval aankomt, adviseren wij u terzake deze kwesties juridisch advies in te schakelen. Wij zijn hiertoe uiteraard graag bereid. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8

088 – 88 3 8888

21-10-2014