AllesArbeidsrecht

Doorwerken na AOW-leeftijd

By 27 november 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Wij hebben al eerder geblogd over het ‘nieuwe ontslagrecht’ (de wet werk en zekerheid). Het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 (de ’tweede tranche’) houdt onder andere in dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zonder ontslagvergunning van het UWV mag opzeggen. Dit is een grote wijziging ten opzichte van de huidige regels.

Doorwerken na AOW-leeftijd: hoe zit dat?

Niet alle werknemers willen stoppen na het bereiken van de AOW-leeftijd. Soms vinden ook werkgevers het prettig als bepaalde werknemers blijven werken, bijvoorbeeld vanwege de ervaring/expertise van deze werknemers. Conform het op dit moment geldende recht, moet een werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV voor het ontslaan van een AOW’er. Deze aanvraag moet worden ingediend voordat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als de werkgever deze leeftijdsgrens laat passeren, dan zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen. Een behoorlijk risico dus! Een werkgever hoeft overigens geen ontslagvergunning aan te vragen indien er een pensioenontslagbeding in de CAO of in de arbeidsovereenkomst staat.

Met ingang van 1 juli 2015, hoeft een werkgever geen ontslagvergunning meer aan te vragen bij het UWV als hij of zij een werknemer ontslaat vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Uiteraard tenzij partijen anders overeenkomen in bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of in een van toepassing zijnde CAO. Dit gaat dus wettelijk vastgelegd worden.

Ragetlie-regel en doorwerken na AOW-leeftijd

In de thans geldende wetgeving is geregeld dat wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft dat van rechtswege eindigt vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd en vervolgens een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door diezelfde werkgever wordt aangegaan, de nieuwe arbeidsovereenkomst niet automatisch eindigt maar nog steeds een opzegging vereist is. In de praktijk betekent dit dus een gang naar het UWV danwel naar de rechter. Deze ragetlie-regel blijft in de nieuwe wet van kracht, echter voor dit soort ‘pensioensituaties’ wordt een uitzondering gemaakt; er is dan geen ontslagvergunning meer nodig. Een versoepeling van het huidige recht voor zowel werknemers als werkgevers!

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande, neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

27-11-2014