AllesOndernemingsrecht

Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat?

By 16 juli 2018 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Een bedrijf starten als minderjarige: mag dat en hoe werkt dat?


Steeds meer jongeren die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt willen een onderneming starten. Door onder meer opkomende technologische ontwikkelingen ligt dit voor hen steeds vaker binnen handbereik. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een zogenaamd Youtube-kanaal of een carrière in de gamingindustrie. Hoe zit dat precies op juridisch gebied? Mag een minderjarige zomaar een bedrijf starten? U leest het deze blog.

De hoofdregel
Iemand die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is geen volwassene in de zin van de wet en is dus nog minderjarig. Die minderjarige mag op grond van de wet geen bedrijf oprichten. Aan het oprichten van een bedrijf liggen namelijk diverse overeenkomsten (rechtshandelingen) ten grondslag. De minderjarige mag gezien zijn leeftijd deze overeenkomsten niet aangaan, omdat een minderjarige handelingsonbekwaam is.

Toestemming en handlichting
We weten allemaal dat er jongeren zijn die ‘ondernemersbloed’ hebben en al op vroege leeftijd een bedrijf willen opzetten. Hoe doen zij dat ondanks hun handelingsonbekwaamheid? De minderjarige heeft twee opties. Ten eerste kan de minderjarige toestemming vragen aan zijn ouders om dergelijke overeenkomsten te mogen sluiten. Voor iedere rechtshandeling die de minderjarige ten behoeve van zijn bedrijfsvoering verricht, dient de minderjarige deze toestemming (steeds) opnieuw moeten verkrijgen. Iedere keer opnieuw. Dat is nogal onhandig en dus onwenselijk, maar theoretisch gezien is het mogelijk.

De tweede optie is ‘handlichting’. Handlichting betekent dat de minderjarige bepaalde bevoegdheden krijgt toegekend waartoe normaal alleen een meerderjarige bevoegd is. Zo kan een minderjarige dus toch overeenkomsten aangaan die nodig zijn om een bedrijf op te richten.

Wat zijn de juridische vereisten voor het verkrijgen van handlichting?
Er zitten nogal wat haken en ogen aan handlichting. Handlichting wordt niet zomaar verleend en hieraan gaat een strenge rechtelijke toets vooraf. De wetgever wil voorkomen dat jongeren massaal verplichtingen aangaan en rechten scheppen, wat logischerwijs verkeerd kan aflopen. Vandaar dat de onderstaande vereisten zijn geformuleerd.

Leeftijd
De wet stelt allereerst dat iemand die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, geen handlichting kan verkrijgen. Jonger dan zestien jaar kan iemand dus geen bedrijf starten door middel van handlichting.

Toestemming van ouders
Handlichting wordt niet verleend zodra dit tegen de wil is van de wettelijk vertegenwoordiger, wat in bijna alle gevallen de ouder is van het kind. Alleen als de rechter die weigering zeer onredelijk voorkomt, verleent hij handlichting zonder toestemming van de ouders.

Bepaalde bevoegdheden
Handlichting wordt slechts verleend ten behoeve van bepaalde bevoegdheden. Handlichting waarbij de minderjarige volledige toestemming krijgt om het bedrijf te vertegenwoordigen, bestaat dus niet. Aan de handlichting zit altijd een bepaald doel gekoppeld, zoals het starten van een bedrijf. De minderjarige zal daar dan toestemming voor krijgen en niet tevens voor alle andere zaken die een meerderjarige zonder meer wel mag doen. Daarnaast zitten er restricties aan handlichting vast. Vaak stelt de rechter een maximumbedrag vast dat de minderjarige niet mag overstijgen bij het aangaan van overeenkomsten. In de wet is eveneens bepaald dat handlichting nooit kan leiden tot de bevoegdheid van een minderjarige om te mogen handelen in aandelen en andere effecten, het beschikken over zogeheten registergoederen of door hypotheek gedekte vorderingen.

Rechtspraak handlichting
Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Nederland handlichting verleend aan een jongen. Hij is getalenteerd motorcoureur en wil dan ook zijn eigen bedrijf starten om zijn naam in de racewereld op te kunnen bouwen, alsmede producten op de motorsportmarkt te verkopen. De jongen wilde gaan werken met een ‘bv-structuur’ en wilde handlichting. Hij vroeg de rechtbank dan ook om de volgende bevoegdheden: het oprichten en besturen van de vennootschap en het sluiten van overeenkomsten tot 25.000 euro. Aan alle juridische vereisten zijn voldaan en de rechter wees dan ook zijn verzoek toe. Lees deze uitspraak via de volgende link: handlichting.

Heeft u een kind die wilt starten met ondernemen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen bij een zogeheten handlichtingsprocedure.

Deze blog is geschreven door een juridisch stagiair van Legal8.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

16-07-2018