AllesPrivacy/AVG

Ondernemers opgelet: AVG en klachten

By 10 juli 2018 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Zoals bij de meesten inmiddels bekend zal zijn, is op 25 mei jl. de AVG van kracht gegaan. Kort gezegd zijn hiermee de privacyrechten van mensen versterkt en kan iedereen een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Inmiddels is dit ook al een behoorlijk aantal keren gebeurd. In deze blog volgt een update over de AVG.

AVG?

Even ter opfrissing. In het kort zorgt de AVG voor een aantal veranderingen:

  • uitbreiding en versterking van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • meer bevoegdheden voor privacy toezichthouders en hogere boetes.

Mensen krijgen dus meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden met de AVG uitgebreid en versterkt. De AVG legt ook meer verantwoordelijkheid bij de organisaties om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoen.

Ondernemers opgelet: AVG en klachten

Inmiddels (eind juni jl.) zijn er door ruim 600 mensen klachten ingediend bij de AP. Uit deze klachten blijkt bijvoorbeeld dat veel mensen problemen hebben met het verwijderd krijgen van hun persoonsgegevens. Ook blijkt dat het overgrote deel van de klachten over bedrijven gaat (87% !). En boetes die de AP aan een onderneming kan opleggen zijn bepaald niet gering.

Het voorgaande is voor u als ondernemer erg belangrijk. De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine MKB’ers en ZZP’ers! Het inwinnen van juridisch advies over de AVG is dan ook geen overbodige luxe.

Juridisch advies / vragen

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan eens contact met een van onze juristen op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

10-07-2018