AllesOndernemingsrecht

Een openbaar UBO-register?

By 9 maart 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Recentelijk heeft de Minister van Financiën bekend gemaakt dat er op korte termijn (waarschijnlijk medio 2017) een zogenoemd ‘UBO’-register zal komen (dit naar aanleiding van een Europese richtlijn). Uit een kamerbrief over dit onderwerp blijkt dat gekozen is voor een openbaar UBO-register. Wat houdt dit voor de praktijk in?

Wat is een UBO?

Een zogenoemde ‘UBO’ – Ultimate Beneficial Owner – is de uiteindelijk belanghebbende van een vennootschap: de natuurlijk persoon die binnen een vennootschap de formele dan wel de feitelijke zeggenschap heeft. Wie uiteindelijk de zeggenschap heeft is afhankelijk van allerlei omstandigheden, maar als hoofdregel kan gesteld worden dat indien deze persoon een belang van meer dan 25% van het eigendom of stemrechten heeft, deze natuurlijk persoon als UBO kwalificeert.

WWFT

Voor ondernemingen die onder de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) vallen, geldt een verplichting om onderzoek (o.a. identiteitscheck) naar de UBO te doen. Wilt u weten of u (uw onderneming) onder de WWFT valt? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

De reden achter het UBO-register is dat dit register moet helpen voorkomen dat het ‘financiële stelsel’ wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering.

Een openbaar UBO-register?

In het UBO-register worden gegevens van UBO’s vastgelegd, welke gegevens kunnen worden opgevraagd. Onlangs is bekend geworden dat dit UBO-register in Nederland een openbaar karakter zal hebben. De Europese richtlijn laat het aan de lidstaten zelf om te bepalen of zij een openbaar of een beperkt UBO-register kiezen. Een aantal andere Europese landen heeft gekozen voor een voor een beperkt toegankelijk UBO-register (alleen advocaten, notarissen ed. hebben dan toegang tot het register). Hier heeft de Minister in ons land echter niet voor gekozen. De privacy van UBO’s in Nederland zal hierdoor aanzienlijk worden beperkt. Dat is voor UBO’s een behoorlijk nadeel ten opzichte van de huidige praktijk.

De Minister heeft aangegeven een aantal maatregelen te nemen om deze privacy toch nog een beetje te waarborgen. Denk aan dat maar een beperkt aantal gegevens kan worden ingezien (bijvoorbeeld geen BSN-nummers) en dat betaald zal moeten worden voor een inzage. Het valt echter te betwijfelen of dit voldoende is om de privacy (voldoende) te waarborgen.

Hoe nu verder?

Op dit moment is er nog weinig meer bekend over de concrete uitwerking van het voorstel van de Minister. Vermoedelijk zal er op korte termijn een wetsvoorstel komen waarin het bovenstaande nader is uitgewerkt.

Uiteraard houden wij u via onze blog op de hoogte.

Kamerbrief UBO-register

De bovengenoemde kamerbrief is via de volgende link te lezen:

Kamerbrief UBO

Vragen?

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

9-3-2016