AllesContractenrecht

Verjaringstermijnen

By 4 maart 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Legal8

In een blog uit 2013 hebben wij u reeds geïnformeerd over het onderwerp van verjaring. Zoals uit deze blog bleek, kunnen vorderingen verjaren en zijn vorderingen na verloop van een bepaalde tijd niet meer in rechte afdwingbaar. In deze blog zullen wij uitgebreid ingaan op een aantal belangrijke verjaringstermijnen.

Verjaringstermijnen

Verjaring houdt simpel gezegd in dat een vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer in rechte kan worden afgedwongen. Zoals wij in bovengenoemde blog vermeld hebben, is de algemene verjaringstermijn 20 jaar. Echter, veel (rechts)vorderingen hebben andere verjaringstermijnen. Hieronder hebben wij een aantal vorderingen met ‘hun’ verjaringstermijnen op een rijtje gezet.

  1. Zoals vermeld, is de algemene verjaringstermijn 20 jaar. De verjaringstermijn van een rechterlijke uitspraak (bijvoorbeeld een vonnis) bedraagt 20 jaar. Na deze termijn kan executie van een vonnis niet meer worden afgedwongen.
  2. De verjaringstermijn voor contractuele vorderingen bedraagt 5 jaar. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat de uiterste betalingstermijn van een factuur verlopen is.
  3. Een vordering tot schadevergoeding verjaart ook na 5 jaar. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de benadeelde met de schade bekend is geworden. Dit kan in specifieke gevallen overigens best lastig te bepalen zijn.
  4. Een vordering tot een periodieke betaling (denk bijvoorbeeld aan huur) verjaart na 5 jaar. Ook deze termijn vangt aan vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden.
  5. Bijzondere – kortere – verjaringstermijnen gelden bijvoorbeeld in het arbeidsrecht. Veel van deze termijnen zijn overigens vervaltermijnen, welke termijnen, in tegenstelling tot verjaringstermijnen, niet gestuit kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de 2-maanden termijn bij een ontslag op staande voet. De werknemer die geconfronteerd wordt met een ontslag op staande voet, moet binnen 2 maanden na de ontslagdatum in actie komen en zich binnen deze termijn tot de kantonrechter wenden.
  6. Een ander bijzonder gebied betreft het consumentenrecht. Ten aanzien van consumentenkoop geldt dat dat de rechtsvordering tot betaling na 2 jaar verjaart. Een kortere termijn dan de algemene verjaringstermijn. Hiernaast geldt in het consumentenkooprecht dat kopers tijdig moeten klagen indien er sprake is van een gebrek aan een product. Of een koper tijdig geklaagd heeft, is afhankelijk van de omstandigheden, maar doorgaans wordt aangenomen dat een termijn van 2 maanden nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had kunnen zijn, tijdig is.

Stuiten van de verjaring

Verjaring kan worden voorkomen, door de verjaring te stuiten. Alles hierover treft u aan in deze blog.

 

Vragen?

 

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

4-3-2016