AllesIncasso

Eigendomsvoorbehoud. Wat heb ik er aan?

By 2 februari 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Het eigendomsvoorbehoud betekent dat indien u goederen of producten heeft geleverd, u hiervan juridisch eigenaar blijft totdat de betaling volledig is voldaan. Hieronder zullen wij bespreken of u als ondernemer echt iets heeft aan dit eigendomsvoorbehoud.

Eigendomsvoorbehoud: een sterk recht

Zoals wij hierboven al hebben vermeld, blijft de leverancier van een bepaald product juridisch eigenaar totdat de overeengekomen koopprijs helemaal is betaald. Indien de klant niet (volledig) betaald heeft, dan is de leverancier dus gerechtigd de geleverde producten terug te halen. Een eigendomsvoorbehoud is hiermee een ‘krachtig’ recht en het is, met name voor leveranciers, verstandig een eigendomsvoorbehoud overeen te komen. Dit laatste punt is een van de vereisten voor een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud: het eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk worden overeengekomen.

Een ander vereiste is dat het geleverde bepaalbaar en identificeerbaar is (denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘serienummers’). U moet met andere woorden kunnen aantonen welke goederen u heeft geleverd. Doorgaans adviseren wij onze klanten om een bepaling omtrent het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden op te nemen. Deze algemene voorwaarden moeten wel correct ter hand zijn gesteld. Heeft u nog geen algemene voorwaarden? Dan stellen wij deze graag voor u op!

Eigendomsvoorbehoud en faillissement

In een faillissement blijft een eigendomsvoorbehoud in beginsel bestaan. Hier zit echter wel een aantal haken en ogen aan. Zo dient u bij de curator aan te tonen dat het eigendomsvoorbehoud geldig is overeengekomen en dat de zaken die geleverd zijn ook daadwerkelijk uw eigendom zijn.

Verlengd eigendomsvoorbehoud

Naast het bovenstaande bestaat er ook een ‘verlengd’ eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud zich mede uitstrekt over alle andere vorderingen op de betreffende klant/afnemer.

Vragen?

Heeft u vragen over het eigendomsvoorbehoud? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

02-02-2014