AllesOndernemingsrecht

Welke soorten fusies zijn er?

By 5 februari 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

U heeft bijvoorbeeld besloten met een ander bedrijf samen te gaan. Dit kan door middel van een fusie. Een fusie is dus een samenvoeging van bedrijven. Er zijn verschillende soorten fusies te onderscheiden. Hieronder zullen wij deze soorten nader toelichten.

Soorten fusies

Er zijn drie soorten fusies te onderscheiden: de juridische fusie, de bedrijfsfusie en de aandelenfusie.

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden de activa en passiva overgedragen. Deze fusie wordt ook daarom ook wel de activa/passiva-transactie genoemd. Een veelgehoord voordeel van de bedrijfsfusie is het zogenoemde ‘cherrypicking’. Een nadeel is dat alle goederen apart moeten worden overgedragen, hetgeen vanzelfsprekend veel tijd en geld met zich mee kan brengen.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden, zoals het begrip al aangeeft, de aandelen overgedragen. Er worden bij deze fusie geen activa of passiva apart overgedragen. Het voordeel van de bedrijfsfusie, cherrypicking, is hier dus niet mogelijk. Aan de andere kant is een aandelenfusie veel minder bewerkelijk dan een bedrijfsfusie. In de praktijk wordt dit als een gemakkelijkere manier van fuseren gezien.

Juridische fusie

Een juridische fusie houdt in dat twee of meer rechtspersonen opgaan in één nieuwe rechtspersoon. Een juridische fusie kan alleen plaatsvinden tussen twee dezelfde rechtspersonen.

Welke fusievorm kiezen?

Welke vorm van fusie het best past is afhankelijk van de situatie en van alle omstandigheden. Wij zijn u graag bereid terzake juridisch te adviseren. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8

088 – 88 3 8888

05-02-2014