AllesArbeidsrecht

Fout na paar weken gewerkt te hebben: ontslag op staande voet?

By 2 augustus 2018 februari 21st, 2020 No Comments

In het verleden hebben wij al meerdere keren geblogd over het onderwerp ontslag op staande voet. Onlangs verscheen er een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag met het ontslag op staande voet als hoofdonderwerp, maar dan in een aparte variant: namelijk het ontslag op staande voet vanwege een beginnersfout. Het ontslag op staande voet werd kort gezegd teruggedraaid en er werd een vergoeding aan de werkneemster toegekend wegens de onregelmatigheid van het ontslag op staande voet. Hoe de situatie precies in elkaar stak leest u in deze blog van onze juridisch stagiair.

De feiten
De werkgever in deze kwestie is een bedrijf dat kwaliteitscontroles uitoefent voor de scheepvaart. Het bedrijf controleert brandstoffen die zeeschepen innemen. De werkneemster moest controleren of de juiste brandstof werd getankt (in vaktermen: gebunkerd) en bepalen hoeveel brandstof er werd geleverd. Er moest vóór de tankbeurt een meting plaatsvinden en daarna. De werkneemster heeft echter abusievelijk verzuimd een meting te verrichten waardoor zij niet wist hoeveel brandstof geleverd werd. Ondanks dat zij er pas een paar weken werkte, was dit één van haar kerntaken en de werkgever vond haar zo nalatig dat hij overging tot ontslag op staande voet.

Onterecht ontslag op staande voet: persoonlijke omstandigheden

Zowel de kantonrechter als het hof is van oordeel dat de werkneemster tekort is geschoten in de uitvoering van haar werkzaamheden. Zij zijn echter ook van mening dat een ontslag op staande voet in dit geval niet op zijn plaats is. De werkgever heeft onvoldoende rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster en de omstandigheden waaronder de fout is gemaakt. Die omstandigheden waren namelijk volgens het hof als volgt:

  • de werkneemster werkte pas zeven weken bij de werkgever;
  • het was de tweede keer dat zij zelfstandig dergelijke werkzaamheden uitvoerde;
  • de werkgever heeft haar (niet voldoende) specifiek geïnstrueerd;
  • er bestonden binnen het bedrijf geen (schriftelijke) protocollen voor deze werkzaamheden;
  • een ZZP’er die ingehuurd was door de werkgever was ook aanwezig bij de controlewerkzaamheden. Deze ZZP’er herkende de fout van de werkneemster en heeft voorts niet ingegrepen maar zelf de controle uitgevoerd die de werkneemster had moeten uitvoeren. Van zijn handelen heeft hij de werkneemster niet, maar de werkgever wel naderhand op de hoogte gesteld;
  • de werkgever had deze ZZP’er voor aanvang van de werkzaamheden gevraagd op te letten en het werk van de werkneemster te beoordelen. Hiervan was de werkneemster niet op de hoogte. Het uitblijven van zijn reactie in welke vorm dan ook schepte een grote mate van verwarring bij de werkneemster. Hierdoor dacht zij dat deze gang van zaken acceptabel was;
  • doordat de controle uiteindelijk werd verricht door de ZZP’er is er geen daadwerkelijke schade bij de werkgever.

Beginnersfout
Het hof erkent dat er hier sprake is van een grove fout die door onvoorzichtigheid is veroorzaakt. Echter benadrukt het hof dat door de persoonlijke omstandigheden zoals hierboven beschreven, de fout bestempeld moet worden als een beginnersfout die niet kan leiden tot een ontslag op staande voet. Het hof oordeelt dan ook dat het ontslag op staande voet onterecht was en kent een billijke vergoeding toe die gelijk staat aan drie maandsalarissen. De werkgever verliest de procedure op alle punten en wordt dan ook veroordeeld in de kosten van het geding.

Wat had de werkgever wel moeten doen? Waarschuwingsbrief sturen!
Een ontslag op staande voet was dus een brug te ver. Wat wel op de weg van de werkgever had gelegen, was om de werkneemster een brief te sturen waarin hij duidelijk zegt wat mis is gegaan en dat bij een volgende overtreding ontslag op staande voet zal volgen (officiële waarschuwing). Gebeurt dezelfde fout dan toch nogmaals, dan staat de werkgever een stuk sterker in een eventuele procedure.

Wij delen nogmaals mede dat het ontslag op staande voet een ‘’ultimum remedium’’ is. Het ontslag op staande voet is met andere woorden een laatste redmiddel voor werkgevers en mag alleen worden toegepast als geen lichtere sanctie recht doet aan de situatie. Raadpleeg altijd een jurist of advocaat voordat u overgaat tot ontslag op staande voet. Wij kunnen u als werkgever daarmee adviseren.

Leest u de uitspraak hier nog eens in volledigheid na: arrest hof.

Vragen

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan eens contact met een van onze juristen op. Wij zijn u graag van dienst.

Juridisch advies arbeidsrecht

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

02-08-2018