AllesArbeidsrecht

Gooien met hete koffie. Ontslag op staande voet?

By 6 maart 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

De kantonrechter in Haarlem heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of een werknemer op staande voet ontslagen mocht worden na warme koffie in het gezicht van een collega gegooid te hebben. De rechter in kwestie oordeelt dat er geen sprake is van een geldige dringende reden voor ontslag en dat de werknemer aldus niet op staande voet ontslagen had mogen worden.

Ontslag op staande voet?

Bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van het ontslag op staande voet moet een rechter alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang beschouwd, in aanmerking nemen. Dit betekent dat de rechter in kwestie onder meer de aard en de ernst van de dringende reden afwegen tegen de door de werknemer aangevoerde persoonlijke omstandigheden, zoals de aard en de duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, de wijze waarop de werkgever reageerde op eerdere soortgelijke gedragingen en de gevolgen van het ontslag voor de werknemer.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever in deze situatie een minder zwaarwegende maatregelen dan ontslag op staande voet had moeten treffen. In dit geschil was een belangrijk punt dat de medewerker in kwestie altijd goed had gefunctioneerd en dat de werkgever steken had laten vallen op het gebied van begeleiding.

De uitspraak is hier te vinden.

Juridisch advies ontslag op staande voet

Omdat ontslag op staande voet erg lastig is ‘hard’ te maken, adviseren wij werkgevers terzake goed juridisch advies in te winnen. Wij zijn u graag bereid verder te informeren. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op!

06-03-2014