AllesContractenrechtOndernemingsrecht

Overgang van onderneming?

By 8 maart 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Een werkgever kan zijn onderneming aan een andere werkgever verkopen. In geval van een overgang van onderneming worden de rechten en plichten van de betrokken medewerkers zoveel mogelijk behouden. De verkrijger (de kopende partij) krijgt de werknemers in dienst onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Wanneer is sprake van een overgang van onderneming?

Op grond van de wet is sprake van een overgang van onderneming indien ‘een onderneming of een onderdeel daarvan krachtens overeenkomst wordt overgedragen, waarbij de onderneming haar identiteit behoudt’. Aan de eerste twee criteria wordt in de praktijk vrij snel voldaan, maar het derde criterium is een erg lastige. Per geval zal moeten worden bezien of de overgedragen onderneming haar identiteit behoudt of met andere woorden: of het nog steeds dezelfde onderneming als voorheen is. Omdat in de praktijk blijkt dat het derde criterium (het behouden van identiteit) vaak doorslaggevend is en voor werkgevers verstrekkende gevolgen kan hebben, adviseren wij u terzake juridisch te laten adviseren. Wij zijn graag bereid u daartoe te informeren en te adviseren.

Gevolgen van een overgang van onderneming

Werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van de vervreemder (verkopende partij) en werkzaam zijn in het overgedragen deel van de onderneming, treden van rechtswege in dienst bij de kopende partij. Voor deze werknemers geldt dat zij tegenover de kopende partij in beginsel aanspraak houden op hun ‘eigen’ arbeidsvoorwaarden. Hier gelden echter bepaalde uitzonderingen op.

Juridisch advies

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

08-03-2014