AllesConsumentenrecht

Nieuwe regels voor webwinkels vanaf 13 juni 2014

By 26 mei 2014 februari 21st, 2020 No Comments

Nieuwe regels voor webwinkels vanaf 13 juni 2014

shutterstock_101290495

Met ingang van 13 juni aanstaande gaat er een aantal nieuwe regels gelden met betrekking tot de consumentenwetgeving (terzake webwinkels). Wij hebben hieronder een aantal belangrijke wijzigingen voor u als ondernemer op een rijtje gezet.

Nieuwe verplichtingen

U dient met ingang van 13 juni 2014 kort gezegd meer informatie te verstrekken dan voorheen. Nieuwe (informatie)verplichtingen zijn onder meer:

  • u dient uitgebreide informatie te geven over de wettelijke bedenktijd en eventuele voorwaarden hierbij. U dient ook een modelformulier beschikbaar te stellen voor de consumenten. Dit formulier kan de consument invullen als hij of zij van de wettelijke bedenktijd gebruik wil maken;
  • moet de consument betalen voor het terugsturen van het product als hij of zij gebruik maakt van de bedenktijd? Dan moet u de consument hierover informeren voordat hij of zij de bestelling plaatst. Informeert u de consument niet? Dan dient u de kosten voor het terugsturen te betalen;
  • u moet aangeven dat de consument recht heeft op een deugdelijk product.

Bedenktijd

De wettelijke bedenktijd wordt met ingang van 13 juni 2014 14 dagen (dit was voorheen 7 dagen). Deze termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument een bepaalde dienst bestelt.

Maakt een consument vervolgens tijdig gebruik van deze bedenktijd? Dan ontbindt hij of zij de overeenkomst. Dit betekent juridisch gezien dat de consument de overeenkomst ongedaan maakt. Totdat de bedenktijd verlopen is, kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

Nieuwe uitzonderingen op de bedenktijd

Soms geldt de bedenktijd overigens niet. Met ingang van 13 juni 2014 geldt een nieuwe uitzondering. Dan geldt geen bedenktijd meer voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om hygiënische of gezondheidsredenen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer ondergoed en badkleding. Een nadere eis die daarbij geldt, is dat de verzegeling bij deze producten na levering niet verbroken mag zijn. U moet de consument dan wel weer vooraf informeren dat de bedenktijd niet meer geldt als de consument de verzegeling verbreekt.

Terugbetalen

Nadat u een ontbindingsverklaring heeft ontvangen van de consument, dient u de consument binnen 14 dagen terug te betalen. U mag uiteraard wel wachten met terugbetalen tot het moment dat u het product heeft teruggekregen. Of tot het moment dat de consument heeft bewezen dat hij het product heeft teruggestuurd. De consument moet het product binnen 14 dagen na de ontbinding retourneren.

Ook dient u de (standaard) verzendkosten die u in rekening heeft gebracht aan de consument terugbetalen.

Juridisch advies

Naast bovengenoemde regels gaan er per 13 juni 2014 nog meer nieuwe regels gelden. Wij brengen u graag op de hoogte van deze wijzigingen. Voor het maken van een afspraak of voor het ontvangen van meer informatie, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

E: info@legal8.nl

26-05-2014