AllesArbeidsrecht

Valse ziekmelding… ontslag op staande voet?

By 26 mei 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Is een valse ziekmelding een dringende reden voor ontslag op staande voet? De rechtbank Overijssel oordeelde recent van wel. U kunt de uitspraak van de rechtbank Overijssel vinden door te klikken op de volgende link:

Uitspraak

Een werkneemster was als pedagogisch medewerkster in dienst bij een kinderopvang. Begin januari meldt zij zich via een whatsapp bericht ziek. Zij stelt dat ze in de afgelopen nacht is geopereerd aan haar blindedarm. De werkgever die logischerwijs behoorlijk bezorgd was, heeft de volgende dag naar het ziekenhuis gebeld om haar werkneemster een bloemetje te laten bezorgen. De verbazing is enorm groot als blijkt dat de werkneemster in het geheel niet in het ziekenhuis is opgenomen. De werkgever eist een onmiddellijke verklaring. De werkgever kan de werknemer echter niet bereiken. Een korte periode daarna verneemt de werkgever dat de werknemer een week op Texel (en in Duitsland) heeft doorgebracht en niet in het bedoelde ziekenhuis. De werkgever verleent haar werkneemster daarom ontslag op staande voet.

Rechtsgeldig ontslag op staande voet?

De werkneemster start na het gegeven ontslag op staande voet een kort geding en vordert wedertewerkstelling en loon. Ten eerste voert zij aan dat het ontslag niet onverwijld (dat wil zeggen: onmiddellijk) is gegeven. Volgens de werkneemster is een termijn van 10 dagen een te lange periode (er zat namelijk 10 dagen tussen het gegeven ontslag op staande voet en de ziekmelding). De rechter gaat hier echter niet in mee. De rechter oordeelt dat de werkgever deze periode terecht heeft mogen gebruiken om contact te zoeken met de werkneemster en onderzoek te doen naar de valse ziekmelding. Dit argument van de werkneemster gaat dus niet op.

Arbeidsongeschiktheid?

Hiernaast stelt de werkneemster dat zij tijdens haar afwezigheid – ondanks de valse ziekmelding – wel degelijk arbeidsongeschikt was. Zij stelt dat zij weliswaar niet aan een blindedarmontsteking leed, maar desalniettemin psychisch ziek was. Volgens de werkneemster behoorde de werkgever onder deze omstandigheden een bedrijfsarts in te schakelen om haar ziekmelding te laten beoordelen. Ook dit argument/verweer wordt door de rechter verworpen. De rechter oordeelt dat het duidelijk is dat de werkneemster een vals/onjuist bericht heeft gestuurd omtrent de aard van haar ziekte. Daar komt bij dat de werkneemster totaal onbereikbaar was. De werkgever heeft haar namelijk meerdere malen (en op een aantal verschillende manieren) getracht te bereiken.

Door de rechter wordt de psychische toestand van de werkneemster overigens nog wel meegewogen, maar omdat de werkneemster niet heeft kunnen aantonen dat haar leugen haar vanwege haar geestelijke toestand niet kan worden aangerekend, wordt het gegeven ontslag op staande voet als rechtsgeldig beoordeeld.

Ontslag op staande voet en juridisch advies

De wet stelt dat er pas ontslag op staande gegeven mag worden indien er sprake is van een dringende reden. Er is zeker niet in alle ‘vervelende’ gevallen sprake van een dringende reden. Bestaat het vermoeden dat een werknemer liegt? Wees dan altijd voorzichtig en win altijd juridisch advies in om uw positie als werkgever te bepalen. Dit kan vervelende verrassingen achteraf voorkomen. Wij zijn u graag bereid nader te informeren en te adviseren over het bovenstaande. U kunt daartoe geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

T: 088 – 88 3 88 88

E: info@legal8.nl

26-05-2014