Arbeidsrecht

Het concurrentiebeding anno 2024

By 27 maart 2024 No Comments

In deze blog geven wij een update over de aanstaande wijzigingen van het concurrentiebeding. Op 6 juni vorig jaar hebben wij geblogd dat de wetgever voornemens is om het concurrentiebeding in vergaande mate aan banden te gaan leggen. Hoe staat het er anno 2024 voor?

Tweede Kamer en wijzigingen concurrentiebeding

Op 13 februari jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die inhoudt dat een concurrentiebeding dat gesloten is met een werknemer die minder dan 1,5 keer modaal verdient, nietig zou moeten zijn. Dit zou betekenen dat werknemers die minder dan ca.
€ 66.000,- bruto per jaar verdienen, niet beperkt kunnen worden door een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst.

Verder heeft Minister Van Gennip inmiddels laten weten dat zij voornemens is om de volgende wijzigingen uit te werken:

 • het concurrentiebeding wettelijk begrenzen in duur;
 • bij het opnemen van het concurrentiebeding moet het geografisch bereik
  worden opgenomen, gespecificeerd én gemotiveerd;
 • bij het opnemen van het concurrentiebeding zullen werkgevers ook bij
  arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd ‘het zwaarwichtig
  bedrijfsbelang’ van het opnemen van een concurrentiebeding moeten
  motiveren. Dit is nu alleen het geval voor arbeidsovereenkomsten voor
  bepaalde tijd;
 • bij het inroepen van het beding zal een werkgever in beginsel een
  vergoeding moeten betalen, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift
  bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer (waarschijnlijk 50% van het maandsalaris per maand dat het concurrentiebeding duurt).

Momenteel loopt de internetconsultatie over dit wetsvoorstel tot verscherping van het concurrentiebeding nog tot 15 april 2024. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/03/04/internetconsultatie-wetsvoorstel-aanscherping-concurrentiebeding

Iedereen kan een reactie op dit wetsvoorstel geven. De uitkomsten hiervan zullen voor de zomer worden opgeleverd zo heeft de minister laten weten.

Concurrentiebeding overeenkomen wordt lastiger

Als deze wet er is, dan gaat het concurrentiebeding dus behoorlijk op de schop en wordt het voor werkgevers veel lastiger om rechtsgeldig een concurrentiebeding overeen te komen. Onmogelijk wordt het echter niet. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel volgt dat de nieuwe regels ook gelden voor een relatiebeding.

Houd als werkgever dus rekening met deze aanstaande wijzigingen, ook al zijn ze vandaag de dag nog niet definitief. Dat het concurrentie- en relatiebeding verder beperkt gaat worden, is iets wat echter zeker is.

Vragen? Neem vooral eens contact met ons op.

Legal8