Arbeidsrecht

ZZP’er heeft geen commerciële drive en een verouderde website. Werknemer of ZZP’er?

By 18 maart 2024 No Comments

In het bekende Deliveroo-arrest van 24 maart 2023, ging het om de vraag hoe de arbeidsrelatie van de maaltijdbezorgers van Deliveroo moet worden gekwalificeerd. Is dat een overeenkomst van opdracht (dus met een zzp’er) of een arbeidsovereenkomst (dus met een werknemer). De Hoge Raad vond dat de bezorgers werknemers waren en geen zelfstandigen. Hier hebben wij een uitgebreide blog over geschreven die hier te lezen is:

https://www.legal8.nl/zijn-mijn-zzpers-nog-wel-zelfstandig-overeenkomst-van-opdracht-vs-arbeidsovereenkomst/

En op 4 mei 2023 paste het Hof in Den Bosch de criteria uit de hiervoor genoemde uitspraak toe op een andere casus. In die zaak oordeelde het hof dat sprake van een zelfstandige was en dus geen werknemerschap. Zie de volgende blog:

https://www.legal8.nl/global-sales-manager-werknemer-of-zelfstandige/

Stel nu dat partijen een overeenkomst van opdracht overeenkomen (en dus geen arbeidsovereenkomst), maar dat de werkende in de praktijk geen echt commercieel risico loopt en geen drive heeft gericht op het maken van winst, maar ook dat zijn website verouderd is en daaruit eigenlijk blijkt dat er geen commerciële activiteiten plaatsvinden. Is er (mede) daarom sprake van een arbeidsovereenkomst? 

ZZP’er en ondernemerschap

Een belangrijk gezichtspunt / criterium bij de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, is of degene die de werkzaamheden verricht een commercieel risico loopt en zich gedraagt als ondernemer in het economisch verkeer: het ondernemerschap. Denk hierbij aan het aantal opdrachtgevers, het doen van acquisitie, het verwerven van een reputatie, de fiscale behandeling en andere uitingen van ondernemerschap. Iemand die zich aantoonbaar opstelt als ‘echte’ ondernemer, zal door de rechter ook eerder gekwalificeerd worden als zelfstandige en dus niet als werknemer.

Volkskrant-uitspraak en ondernemerschap

In de Volkskrant-uitspraak van 6 februari 2024 oordeelde de kantonrechter dat de overeenkomst tussen partijen gekwalificeerd moet worden als een arbeidsovereenkomst. Daar zal de Volkskrant niet blij mee geweest zijn. Een van de criteria die de kantonrechter behandelt, is die van het ondernemerschap. De kantonrechter overweegt:

“h. commercieel risico en i. ondernemerschap

  1. Met dit laatste onderdeel hangt samen de constatering dat [verzoeker] zich nauwelijks of niet heeft opgesteld als ondernemer. Doorslaggevend is dat het leeuwendeel van de inkomsten van [verzoeker] werd gevormd door de verdiensten bij de Volkskrant. Dat [verzoeker] genoegen nam met dit inkomen komt uiteraard voor zijn rekening, maar wijst tevens op het ontbreken van commerciële gedrevenheid bij [verzoeker] die duidt op ondernemerschap en het daarbij behorende commerciële risico (en mogelijke profijt). Het lijkt er veel meer op dat [verzoeker] gemotiveerd werd door intrinsieke belangstelling voor de kwaliteit van de krant, waaraan hij via zijn correctiewerk bijdroeg. Zijn poging om in aanmerking te komen voor de functie van eindredacteur wijst hier ook op.
  2. Dat er op een andere manier sprake was van ondernemerschap van [verzoeker] is evenmin gebleken. Weliswaar had hij een website, maar uit de getoonde pagina blijkt dat deze bepaald niet up-to-date is en ook niet wijst op andere daadwerkelijk commerciële activiteiten. Desgevraagd heeft [verzoeker] verklaard dat hij enkele architectuurrondleidingen heeft verzorgd en van 2017 tot en met 2020 een aantal recensies heeft geschreven voor de Theaterkrant, in totaal voor enkele honderden euro’s per jaar. Het door hem geschreven boek “Woningen van Dudok” stamt uit 2004. Een en ander leidt tot de vaststelling dat deze activiteiten hooguit zijn te kenschetsen als nevenwerkzaamheden en niet wijzen op ondernemerschap.”

Geen commerciële gedrevenheid en verouderde website van ZZP’er

De kantonrechter is van mening dat de werkende zich nauwelijks opstelt als een echte ondernemer. Interessant is dat de rechter overweegt dat het er veel op lijkt dat er “commerciële gedrevenheid” ontbreekt alsmede het daarbij horende commerciële risico. Ook blijkt dat de werkende weliswaar een website had, maar die was verouderd en lijkt niet in gebruik voor commerciële doeleinden. De rechter oordeelt mede daarom dat sprake is van een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien.

Je kunt de uitspraak lezen via de volgende link:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2024:685&showbutton=true&keyword=ECLI%253aNL%253aRBAMS%253a2024%253a685&idx=1

 Conclusie

Hoewel bij het voorgaande alle omstandigheden van het geval meespelen, is het ontbreken van een commerciële drive en een hele oude website waarop niets gebeurt, wel degelijk van belang bij de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met een ZZP’er (ondernemer). Wees je daarvan bewust bij het ondernemen en contracteren.

Legal8