AllesArbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020

By 17 juni 2019 februari 21st, 2020 No Comments

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (het nieuwe arbeidsrecht) aangenomen. Deze wet bevat kort gezegd verschillende maatregelen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst (onbepaalde tijd) te nemen. Hiernaast kan deze wet gezien worden als een reparatie van de huidige WWZ: veel ‘gebreken’ die uit de WWZ voortvloeien worden met het nieuwe arbeidsrecht rechtgezet. Althans, dat is de bedoeling. In deze blog lichten wij de belangrijkste aanpassingen per 1 januari 2020 toe.

1. Ketenregeling verruimd

De maximale periode van de ketenregeling wordt verlengd van 2 jaar naar 3 jaar. Met ingang van 1 januari 2020 mag je als werkgever dus 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan binnen een periode van maximaal 3 jaar. Hiermee is de ‘oude ketenregeling’ van voor de WWZ weer terug van weggeweest.

2. Ontslagrecht versoepeld

Ook het ontslagrecht gaat op bepaalde punten wijzigen. De grootste wijziging is wat ons betreft de introductie van een nieuwe ontslaggrond waarmee werkgevers zich in een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter kunnen beroepen op een samenloop van ontslaggronden/omstandigheden. Op dit moment is dat niet mogelijk: er dient sprake te zijn van een ‘voldragen’ ontslaggrond. Vanaf 1 januari 2020 wordt het voor werkgevers dus gemakkelijker om arbeidsovereenkomsten bij de rechter ontbonden te krijgen (sneller ontslag).

3. Extra transitievergoeding

De rechter kan bij deze nieuwe ontslaggrond wel bepalen dat de werknemer een extra transitievergoeding krijgt. Deze extra vergoeding bedraagt maximaal 50% van de transitievergoeding.

4. Oproepkrachten beter beschermd

Oproepkrachten krijgen vanaf 1 januari 2020 een betere bescherming. Zo moeten zij minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk worden opgeroepen. Hiernaast moeten werkgevers na 12 maanden verplicht een aanbod doen om werkzaam te zijn op basis van een vaste omvang van uren. Tot de urenomvang kom je door het gemiddelde gewerkte aantal uren van de voorgaande 12 maanden te bepalen. Opletten geblazen dus.

5. Transitievergoeding vanaf dag één

Nu heeft een werknemer bij ontslag pas recht op een transitievergoeding na twee jaar. Vanaf 1 januari 2020 hebben alle werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding (dus al op dag één). Als werkgever zal je dus veel vaker transitievergoedingen moeten betalen dan nu het geval is.

6. Payrolling onaantrekkelijker

Payrolling wordt in het nieuwe arbeidsrecht kort gezegd onaantrekkelijker gemaakt. Waar Payrollbedrijven thans gebruik maken van gunstige (ontslag)regels van uitzendorganisaties (nu gelden voor uitzend en payrolling feitelijk dezelfde regels), geldt vanaf 1 januari 2020 het normale ontslagrecht voor payrolling. Tevens hebben payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks werkzaam zijn bij de (inlenende) werkgever. Het nieuwe arbeidsrecht betekent dus een strikte wettelijke scheiding tussen uitzenden en payrollen.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen
info@legal8.nl
www.legal8.nl
17-06-2019