AllesArbeidsrecht

Te warm om te werken?

By 23 juli 2019 februari 21st, 2020 No Comments

In het verleden hebben wij verschillende blogs geschreven over het werken in warm/heet weer. In deze blogs zijn wij onder andere ingegaan op de wettelijke regels hiervoor en op de vraag wanneer het echt te heet is om te werken. Aangezien het al wekenlang warm weer is en het nu echt tropisch heet is geworden (het warmterecord gaat er deze week wellicht zelfs ‘aan’), zullen wij de belangrijkste uitkomsten van deze blogs hieronder nog eens behandelen. Ook zal op een aantal nieuwe punten worden ingegaan.

Te warm om te werken?

In de wet is geen algemene regel te vinden bij welke temperatuur werken niet meer mag of niet meer redelijk is. In de Arbeidsomstandighedenwet is wel een aantal – algemene – voorschriften opgenomen waaraan een werkgever zich dient te houden, ook ten aanzien van werken in warm weer. Een werkgever moet namelijk in algemene zin zorgen voor een ‘veilige en gezonde werkomgeving’. Artikel 6.1 van het Arbobesluit meldt hiernaast dat de temperatuur niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid van de medewerkers. De werkgever dient hierbij maatregelen te nemen om het werken in (extreme) hitte zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Via de volgende link kunt u het Arbobesluit inzien: Arbobesluit.

Maatregelen door werkgever

Is het echt nodig om (buiten of binnen) in de hitte te werken, dan stelt het Arbobesluit dat de werkgever afhankelijk van het soort werk bijvoorbeeld ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ dient te verstrekken. Denk aan sunblock en/of aangepaste werkkleding. Afhankelijk van de functie en het soort werk kan ook gedacht worden om zwaar werk uit te stellen en niet op het heetst van de dag te verrichten en te werken met extra pauzes. Zo voeren sommige werkgevers een ‘tropenrooster’ in. In de bouw begint men doorgaans eerder met werken en in de horeca wordt vaak besloten om juist later te starten zodat de werknemers niet op het heetst van de dag hoeven te werken. Een sanitaire groothandel liet deze week weten een tijdelijke uitzondering toe te staan op de kledingvoorschriften: werknemers mogen in hun korte broek naar het werk komen. Dit zijn allemaal maatregelen waar u als werkgever over na kunt denken.

Al met al staan in de wet geen harde eisen, maar wordt uitgegaan van een aantal richtlijnen met betrekking tot werken in de hitte. Per onderneming en afhankelijk van het soort werk kunnen deze voorschriften weer verschillen. Houd er in ieder geval rekening mee dat bij temperaturen rond de 30 graden, van werkgevers verwacht wordt dat zij hun personeel adequaat helpen met de hitte.

Werk weigeren?

Mag een werknemer het werk weigeren omdat het naar zijn of haar mening te warm is? Kort door de bocht mag dit alleen onder bepaalde omstandigheden. Het antwoord is daarmee dus “nee, tenzij”. In Nederland zullen extreme temperaturen die werkweigering opleveren zich niet vaak voordoen, hoewel het wel zou kunnen. Dit is wederom afhankelijk van onder andere het soort werk. In artikel 29 Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat een werknemer het werk mag onderbreken als het werken een ernstig gevaar oplevert. Hier is niet zomaar aan voldaan. De hoofdregel is dus dat een werknemer het werk niet mag weigeren op grond van het feit dat het erg warm is. Om vervelende situaties te voorkomen, is het raadzaam om met elkaar tot een passende oplossing te komen zodat het werk, al dan niet in aangepaste vorm, doorgaat.

Tips voor werkgevers

Zorg naast het bovenstaande bijvoorbeeld voor airco’s of koelinstallaties en zorg voor voldoende ventilatie. Probeer hiernaast, met name bij werk buiten, dit zo te plannen dat werk tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk beperkt wordt. Zorg natuurlijk voor voldoende pauzes en laat uw personeel voldoende water drinken!

Juridisch advies arbeidsrecht

Natuurlijk kan het voorkomen dat er meningsverschillen tussen een werkgever en een werknemer zijn ten aanzien van het bovenstaande die niet opgelost kunnen worden. In de rechtspraak zijn ook zaken bekend waarin hoge temperaturen op de werkvloer onderwerp van discussie vormden. Bijvoorbeeld een werknemer die de veiligheidsvoorschriften van de werkgever niet in acht nam omdat het volgens hem ‘veel te warm’ was. Omdat bij kwesties als deze (altijd) een belangenafweging gemaakt dient te worden, adviseren wij u om ter zake juridisch advies in te schakelen. Wij zijn daartoe uiteraard bereid.

Heeft u vragen over het bovenstaande, neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

23-07-2019