AllesArbeidsrecht

Het nieuwe ontslagrecht

By 2 januari 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Met ingang van 1 juli 2015 zal, als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met het huidige voorstel, het ‘nieuwe’ ontslagrecht worden ingevoerd. Dit nieuwe ontslagrecht zal de nodige wijzigingen ten opzichte van het huidige ontslagrecht met zich meebrengen. Hieronder zullen wij een aantal van die wijzigingen bespreken.

Route UWV of kantonrechter

Een eerste wijziging is dat in het nieuwe ontslagrecht ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en ontslagen na langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte) via het UWV lopen. Ontslagen om persoonlijke redenen zoals disfunctioneren, lopen via de kantonrechter. De huidige keuzevrijheid wordt dus sterk beperkt.

Transitievergoeding

In bovengenoemd wetsvoorstel is een nieuw vergoedingssysteem opgenomen met betrekking tot de beëindigingsvergoeding, de zogenoemde transitievergoeding. Iedere werknemer die minimaal een dienstverband van twee jaar heeft, heeft recht op eentransitievergoeding van zijn werkgever. Voor meer informatie over deze transitievergoeding, verwijzen wij u naar onze pagina ‘de nieuwe beëindigingsvergoeding’.

WW

Thans is de duur van een WW-uitkering maximaal 38 maanden. In het nieuwe ontslagrecht zal de WW-uitkering gemaximeerd worden op 24 maanden. Dit geschiedt overigens wel geleidelijk: de duur van de WW-uitkering wordt vanaf 2016 tot en met 2019 stap voor stap korter tot uiteindelijk maximaal 24 maanden. Deze wijziging in de WW-uitkering zal per 1 januari 2016 worden ingevoerd.

Hoger beroep tegen beslissingen UWV en kantonrechter

Nieuw is dat beide bovengenoemde procedures een beroepsmogelijkheid krijgen. Onder het huidige ontslagrecht staat geen hoger beroep open tegen een beslissing van de kantonrechter.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Een andere belangrijke wijziging is dat werknemers een ‘herroepingsrecht’ (van twee weken) zullen krijgen nadat zij met hun werkgever een beëindiging met wederzijds goedvinden zijn overeengekomen en dit hebben vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Dit is voor werkgevers niet alleen nadelig maar ook erg onpraktisch. Werknemers hebben immers dan na het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst gedurende twee weken het recht om terug te komen op die beslissing. Wellicht worden hier aanvullende voorwaarden aan gesteld. De tijd zal het leren.

Hiernaast zal nog een aantal andere wijzigingen worden ingevoerd. Wij zijn u graag bereid over het nieuwe ontslagrecht te informeren en te adviseren. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.

02-01-2014