Alles

Ontslag wegens onveilig werken?

By 1 januari 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

Kan een werknemer die de veiligheidsvoorschriften niet naleeft op staande voet ontslagen worden? Deze vraag heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden recentelijk beantwoord.

Ontslag op staande voet gerechtvaardigd

In deze zaak heeft naar het oordeel van het hof de onderneming in kwestie voldoende zwaarwegende redenen gehad om haar bedrijfsbeleid ten aanzien van veiligheid strikt te handhaven. De werknemer in kwestie (een monteur) had verzuimd persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Dit terwijl de werkgever hier duidelijk en adequaat op had gewaarschuwd. Het ontslag op staande voet wordt gehonoreerd.

De uitspraak is hier te raadplegen: Rechtspraak.

Uit deze uitspraak blijkt dat op de werkgever een zware verplichting rust om veilige werkomstan­digheden te creëren voor de werknemer. Aan de andere kant geldt ook dat indien de werknemer zich hier willens en wetens aan onttrekt, hij of zij moet realiseren dat hierop een (zeer) zware sanctie kan komen te staan. In dit geval dus een ontslag op staande voet.

Als de feiten en omstandigheden iets anders hadden gelegen, dan was een ontslag op staande voet wellicht niet gehonoreerd. Een ontslag op staande voet wordt immers zelden gehonoreerd. Het voeren van een goed en strikt veiligheidsbeleid is echter aan te raden! Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Uiteraard kunt u bij vragen contact met ons opnemen.

01-01-2014