Alles

Het recht van opstal

By 2 mei 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

De hoofdregel is dat een eigenaar van een stuk grond ook eigenaar is van hetgeen daarop is gebouwd. Door het vestigen van een recht van opstal kan echter van deze hoofdregel worden afgeweken en kan een – juridische – scheiding worden aangebracht tussen de eigendom van de grond en hetgeen daarop is gebouwd.

Wat is het recht van opstal?

Het recht van opstal is volgens de wet een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan een schuur op een stuk grond. Degene met het recht van opstal is dan eigenaar van de schuur, terwijl hij of zij geen eigenaar is van de grond. Een doorkruising van de bovengenoemde hoofdregel.

Hoe kun je het recht van opstal vestigen?

Het recht van opstal kan worden gevestigd door middel van de algemene regels van vestigen. De voorwaarden hiervoor zijn: beschikkingsbevoegdheid, een geldige titel en inschrijving in de openbare registers van een notariële akte.

Overigens kan een recht van opstal ook ontstaan door (verkrijgende) verjaring.

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande of over het goederenrecht in het algemeen? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8

088 – 88 3 8888

02-05-2013