Alles

Het UBO-register en wat het voor jou betekent

By 3 januari 2020 februari 21st, 2020 No Comments

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een UBO ofwel de Ultimate Beneficial Owner. Men verwacht dat ook de Eerste Kamer spoedig zal instemmen zodat het register daadwerkelijk in werking zal treden. In deze blog lees je wat dit register precies inhoudt en wat het voor jouw organisatie betekent.

Wat is een UBO?

Een UBO is een persoon die de uiteindelijk eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een juridische entiteit zoals een B.V. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner ofwel de uiteindelijk belanghebbende. Denk hierbij aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een B.V. of personen die de feitelijke zeggenschap over die entiteit uitoefent. Een juridische entiteit kan dus meerdere UBO’s hebben.

Is er geen UBO? Dan moet de ‘pseudo-UBO’ worden ingeschreven. Dit zal doorgaans degene zijn die het dagelijkse beleid bepaalt (bijvoorbeeld een statutair bestuurder).

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register komt voort uit Europese wetgeving. Men tracht hiermee witwassen en terrorisme financiering verder te voorkomen of in te perken. Het register beoogt transparanter te maken wie aan de touwtjes trekt binnen organisaties die in Nederland zijn opgericht. Het register zal worden gehouden door de Kamer van Koophandel.

En wat moet er precies worden ingeschreven?

Van de UBO wordt ingeschreven:

 1. de naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en woonplaats alsmede de aard en omvang van het economisch belang (in bandbreedtes van 25-50% / 50-75% / 75-100%). Deze gegevens zijn openbaar.
 2. het adres, geboortedag, -plaats en -land, BSN of fiscaal nummer en documenten die de UBO-status onderbouwen (denk aan notariële akten). Deze gegevens zijn niet openbaar en alleen in te zien door bevoegde autoriteiten.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, zeker. De KvK vermeldt de volgende organisaties als organisaties die geen UBO registratieverplichting hebben:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • kerkgenootschappen
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder de historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Wanneer treedt dit in werking?

Het is nog ietwat onduidelijk, maar de verwachting is dat het register in het voorjaar van 2020 in werking treedt. Best snel al! Wij houden je via deze blogsite op de hoogte.

Is iedereen er blij mee?

Nee, zeker niet. Zo zijn Nederlandse notarissen en advocaten niet bepaald blij met dit register. Zo leidt de wet tot bureaucratische rompslomp; het is fraudegevoelig en leidt het tot extra kosten en privacy problemen. Zie bijvoorbeeld dit artikel:

Het is afwachten of de wet succesvol gaat zijn. Heeft u vragen? Neem dan eens contact met ons op.

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

www.legal8.nl

088 – 8838888

info@legal8.nl

03-01-2020