Alles

UPDATE: kerstborrel, drank en misdragen. Ontslag op staande voet?

By 10 december 2019 februari 21st, 2020 No Comments

Over het onderwerp ontslag op staande voet bloggen wij regelmatig. Een ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang (per direct). Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Echter, omdat het ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen heeft voor een werknemer, heeft de wetgever bepaald dat sprake moet zijn van een “dringende reden” (artikel 7:678 lid 1 BW). Hiernaast dient de dringende reden onverwijld aan de werknemer medegedeeld worden. Zie hiervoor onze uitgebreide blog over onverwijldheid: blog.

In een blog van eind 2016 hebben wij een zaak besproken die ging over een werknemer die zich op de jaarlijkse kerstborrel misdraagt en daarna op staande voet wordt ontslagen. In deze blog geven wij een update over dit onderwerp. Komt er weer een kerstborrel aan? Neem het onderstaande als werkgever dan serieus…

Kerstborrel, drank en misdraging. Ontslag op staande voet?

Tijdens de jaarlijkse kerstborrel heeft de werknemer in kwestie (een metselaar) veel (te veel) alcohol gedronken. Vervolgens heeft de werknemer een woordenwisseling gehad met zijn directeur, welke woordenwisseling in een ruzie is geëindigd. De gemoederen liepen zo hoog op, dat de werknemer de directeur probeerde te slaan. Na enige tijd is de werknemer de directeur opnieuw aangevlogen en heeft hij de directeur bedreigd dat hij hem “voor zijn kop” zou slaan. Een andere werknemer kon ternauwernood voorkomen dat de werknemer de directeur ook daadwerkelijk zou slaan. Hij was dus daadwerkelijk van plan de daad bij het woord te voegen.

De directeur heeft de betreffende werknemer vervolgens op staande voet ontslagen. Volgens de werkgever was er sprake van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Ontslag op staande voet

Deze zaak komt vervolgens voor de rechter. De rechter beslist (in hoger beroep) dat het bedreigen van de directeur en het “pogen deze te slaan”, een dringende reden voor ontslag op staande voet kan opleveren. Dat de directeur (net) niet daadwerkelijk is geslagen, komt volgens de rechter alleen doordat een andere collega dat heeft weten te voorkomen. De vraag is vervolgens of het gedrag van de werknemer zodanig ernstig is, dat ook indien de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in acht genomen worden (o.a. 25 jaar dienstverband), de aangevoerde reden voldoende dringend is om het gegeven ontslag te rechtvaardigen.

De rechter vond het gedrag van de werknemer ernstig genoeg om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. De werknemer is met andere woorden terecht door zijn werkgever op staande voet ontslagen. Ondanks dat een ontslag op staande voet in de praktijk niet vaak standhoudt, is er in deze zaak wel voldoende gebeurd om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. De werknemer had het kort gezegd té bont gemaakt.

Overigens volgt uit een eerdere blog een aantal tips voor werkgevers die met een dergelijke situatie te maken krijgen. U kunt deze blog over het ontslag op staande voet hier lezen.

Deze uitspraak is te lezen door te drukken op de volgende link: rechtspraak.

Juridische tips voor de kerstborrel

De kerstborrels komen er weer aan en je wenst als werkgever (maar ook als werknemer) een bovenstaande situatie natuurlijk voorkomen. Het is daarom goed om de volgende tips in het achterhoofd te houden:

  • Inventariseer van de voren de risico’s van de activiteit/borrel. Is er sprake van een informele setting waarbij alcohol genuttigd wordt? Dan dien je als werkgever natuurlijk beter op te letten dan wanneer het gaat om een min of meer formele kantoorborrel zonder alcohol;
  • Maak het niet te gek: een kerstborrel moet heus kunnen, maar zorg ervoor dat de medewerkers niet te diep in het glaasje kijken;
  • En als er gedronken wordt, zorg ervoor dat je als werkgever zoveel als mogelijk werknemers belet te gaan rijden. Stuur bijvoorbeeld een e-mail(ing) dat zij dit moeten voorkomen. Kom dan met het OV;
  • Grijp in als het toch uit de hand dreigt te lopen;
  • Gaat het ondanks deze tips toch mis, zoals in de bovenstaande zaak, treuzel dan niet. Voor een ontslag op staande voet geldt het zogenoemde “onverwijldheidscriterium”: stilzitten is niet geoorloofd.

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen
www.legal8.nl

088 – 8838888

info@legal8.nl

10-12-2019