AllesIncasso

Incasso en geestelijke stoornis

By 16 maart 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Incasso en geestelijke stoornis

Soms heeft een debiteur in een incassotraject het verweer dat hij gehandeld heeft onder invloed van een “geestelijke stoornis”. Dat wil juridisch gezien zeggen dat zijn wil en zijn verklaring niet met elkaar overeenstemmen. De debiteur wil dus niet betalen, omdat hij meent dat hij gehandeld heeft over invloed van een dergelijke geestelijke stoornis. Hoe zit dit precies?

Incasso en geestelijke stoornis

Artikel 3:34 van ons burgerlijk wetboek bepaalt:

Heeft iemand wiens geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord, iets verklaard, dan wordt een met de verklaring overeenstemmende wil geacht te ontbreken, indien de stoornis een redelijke waardering der bij de handeling betrokken belangen belette, of indien de verklaring onder invloed van die stoornis is gedaan. Een verklaring wordt vermoed onder invloed van de stoornis te zijn gedaan, indien de rechtshandeling voor de geestelijk gestoorde nadelig was, tenzij het nadeel op het tijdstip van de rechtshandeling redelijkerwijze niet was te voorzien.

Met andere woorden: indien iemand een verklaring aflegt onder invloed van een geestelijke stoornis, dan bepaalt dit artikel dat de wil geacht wordt te ontbreken. Degene die zich op de geestelijke stoornis beroept, zal ook moeten bewijzen dat er sprake was van een geestelijke stoornis.

Gerechtvaardigd vertrouwen

Maar: indien de wil en verklaring bij een debiteur in een incassotraject niet met elkaar overeenstemmen, dan kan de wederpartij zich wellicht beroepen op “gerechtvaardigd vertrouwen”. Ook deze bepaling staat in ons burgerlijk wetboek (artikel 3:35 BW). Deze bepaling wil eigenlijk zeggen dat u er in de gegeven omstandigheden op heeft mogen vertrouwen dat de wil van de debiteur in overeenstemming was met zijn verklaring(en). Hierbij is een aantal omstandigheden van belang. Wij informeren u hier graag nader over.

Juridisch advies incasso

Heeft u behoefte aan juridisch advies ter zake een incasso? Wij zijn u uiteraard graag van dienst! Kijk ook eens op onze incasso site: Collect8.

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

16-03-2015