AllesConsumentenrechtIncasso

Incassoprocedure: lening of schenking?

By 13 oktober 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_97066739

Onlangs speelde bij het Hof Amsterdam een geschil met betrekking tot een incasso. De eiser stelde dat hij een bepaald bedrag had geleend aan de gedaagde en hij wilde dit bedrag terug hebben. De gedaagde stelde hier echter tegenover dat er geen sprake was van een lening, maar van een schenking en dat hij aldus niet verplicht was iets terug te betalen. Het Hof Amsterdam moest de volgende vraag beantwoorden: was er sprake van een lening of van een schenking?

Incassoprocedure: lening of schenking?

Het Hof komt in deze zaak tot de conclusie dat er sprake is van een lening. Er stond weliswaar geen enkele afspraak op papier, maar wat een grote rol heeft gespeeld is dat gedaagde herhaaldelijk heeft toegezegd het (geleende) bedrag terug te betalen. Dat heeft uiteraard meer weg van een lening dan van een schenking.

Geluidsopname: wettig bewijs?

Hiernaast heeft eiser in het geheim een geluidsopname gemaakt, op welke opname gedaagde expliciet aangeeft dat hij het (geleende) bedrag zal terugbetalen. Nu is het wel heel duidelijk dat, zelfs zonder schriftelijke afspraken, sprake is van een lening en niet van een schenking. Maar is een dergelijke geheime geluidsopname wel wettelijk toegestaan?

Het Hof oordeelt vervolgens over de geluidsopname:

Eveneens ongegrond is het verweer dat de door [appellant] gemaakte opname van het onder 2.d aangehaalde gesprek in september 2011 niet mag worden gebruikt voor het bewijs van de omstreden geldlening omdat dat gesprek buiten medeweten en zonder toestemming van [geïntimeerde] is opgenomen. Het verweer miskent dat de omstandigheid dat het bedoelde gesprek buiten medeweten en zonder toestemming van [geïntimeerde] is opgenomen, niet noodzakelijk dient te leiden tot terzijdelegging van de desbetreffende opname bij de beoordeling van het bewijs. Daarvoor zou slechts grond zijn als sprake is van bijkomende omstandigheden die een afwijking rechtvaardigen van de regel dat bewijs in beginsel kan worden geleverd door alle middelen. Voor zover [geïntimeerde] zich op de aanwezigheid van zulke bijkomende omstandigheden wil beroepen, is hetgeen zij daartoe heeft aangevoerd niet toereikend.

Het Hof zegt met andere woorden dat de in het geheim gemaakte geluidsopname in principe geldig is. Immers, de wet heeft als uitgangspunt dat bewijs in beginsel kan worden geleverd door alle middelen, dus ook door een geheime geluidsopname. In beginsel, want er zijn bijkomende omstandigheden mogelijk zodat van deze regel dient te worden afgeweken. Daar was in dit geschil echter geen sprake van. De geluidsopname was rechtsgeldig.

Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Incasso: bewijs lening of schenking

Ondanks dat de eiser in deze incasso-uitspraak gelijk krijgt, is dat in de praktijk wel eens anders. In deze zaak had de eiser aanvullend bewijs en op basis daarvan heeft hij gelijk gekregen. Dit aanvullende bewijs was natuurlijk niet nodig geweest als de eiser ‘gewoon’ een contract had opgesteld waar de lening uit zou blijken (welk contract door beide partijen is ondertekend). Dat had hem wellicht een dergelijke procedure (en alle bijkomende energie, tijd en kosten) kunnen besparen.

Het maken van schriftelijke afspraken is dus erg belangrijk. Heeft u vragen over deze uitspraak of wilt u meer informatie ontvangen? Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocatuur & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

13-10-2014