AllesArbeidsrecht

Wet werk en zekerheid: de scholingsplicht

By 10 oktober 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

In de Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt een wettelijke scholingsplicht voor werkgevers geïntroduceerd. In de wet wordt namelijk vastgelegd dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn of haar functie. Voor zover dat redelijkerwijs van de werkgever kan worden verwacht, moet hij de werknemer ook in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor het voorzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij of zij niet langer in staat is deze te vervullen.

Wet werk en zekerheid: de scholingsplicht

Deze scholingsplicht voor de werkgever is een onderdeel van het goed werkgeverschap en zal zijn wettelijke basis vinden in artikel 7:611a BW. Dit nieuwe artikel zal als volgt luiden:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

De gedachte achter de scholingsplicht is volgens de wetgever dat mensen steeds langer zullen doorwerken. Het wordt daarom steeds belangrijker dat werknemers goed en breed inzetbaar zijn. Scholing is hier volgens de wetgever een essentieel onderdeel van.

Scholingsplicht en ontslag

Deze scholingsplicht is ook van groot belang in het kader van een ontslag. Met ingang van 1 juli 2015 mag de werkgever een arbeidsovereenkomst niet opzeggen als een herplaatsing in een andere functie met behulp van scholing mogelijk zou zijn.  Bovendien mag een werkgever een werknemer niet ontslaan wegens disfunctioneren als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de betreffende werknemer. Scholing wordt dus steeds belangrijker. Ook ten aanzien van het ontslagrecht.

Wet werk en zekerheid

Mocht u vragen hebben op het gebied van het arbeidsrecht of ontslagrecht en meer specifiek de wet werk en zekerheid, neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Ook voor vragen op andere rechtsgebieden, waaronder het ondernemingsrecht zijn wij u graag van dienst.

 

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

10-10-2014