Contractenrecht

Influencer inschakelen? Let dan zeker op de volgende zaken

By 10 augustus 2023 No Comments

Met een influencer wordt doorgaans bedoeld een persoon die anderen beïnvloed op social media zoals Instagram of YouTube. Influencers hebben vaak veel online volgers en daarom is het voor bedrijven interessant om met hen in zee te gaan. Het is de laatste jaren een enorme business geworden en veel bedrijven maken gebruik van influencers om bijvoorbeeld promotie te maken voor hun producten, diensten, merken of wat dan ook. Maar waar moet je als onderneming in juridische zin op letten als je zakelijk met een dergelijk iemand in zee gaat? Lees het vooral verder in deze blog.

Schriftelijk contract met een influencer

Wellicht een open deur maar het is juridisch gezien enorm belangrijk om een goed schriftelijk contract met de influencer overeen te komen zodat de afspraken helder en aantoonbaar zijn. Denk aan afspraken over welk social mediakanaal gebruikt gaat worden, de duur van de samenwerking, financiële afspraken, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, auteursrechten maar ook de tekst van de post op social media (zie hieronder). Een bepaling die luidt dat jij altijd eerst de post moet goedkeuren alvorens deze online gaat, is natuurlijk ook erg verstandig. Zorg er dus voor dat jouw afspraken helder en duidelijk op papier staan.

Content

Maak ook zeker afspraken over de content die geplaatst wordt en nog geplaatst kan gaan worden in de toekomst. Je wil als bedrijf voorkomen dat je gelinkt wordt aan een influencer die jouw identiteit niet uitstraalt. Een bekend voorbeeld waar het helemaal misging is die van YouTube-ster “Pewdiepie” die in video’s antisemitische grappen maakte. Killing voor jouw merk en bedrijf kun je je voorstellen en dat wil je voorkomen bijvoorbeeld door het maken van hele goede en duidelijke afspraken over de content. Leg daarnaast bepaalde gedragsregels vast.

Reclame en herkenbaarheidsvereiste

Een begrip van de laatste jaren is influencermarketing. De term zegt het eigenlijk al en hiermee wordt bedoeld dat als een influencer iets aanprijst, dan krijgen zijn of haar volgers daar een positief beeld van en zullen ze het product of de dienst eerder kopen of afnemen. Berichten van influencers kunnen dan als reclame gelden; als de influencer iets aanprijst en daar een vergoeding voor ontvangt. Het hoeft niet per se om geld te gaan, maar bijvoorbeeld ook om een korting, gratis producten of bepaalde reizen die betaald worden door het bedrijf. Influencers zijn dan gebonden aan o.a. de Mediawet en de Reclamecode Social Media. Maar ook consumentenwetgeving is hierbij van belang. Bijvoorbeeld op de website www.influencerregels.com is nadere informatie te vinden.

Dit alles betekent onder andere dat de reclame als zodanig herkenbaar moet zijn (het zogenoemde herkenbaarheidsvereiste). Maak in het contract duidelijk dat de influencer zich aan alle relevante wet- en regelgeving dient te houden en neem op dat er concrete sancties gelden als de contractuele afspraken niet worden nageleefd.

Financiële influencers

Financiële influencers, ook wel finfluencers genoemd, delen informatie over financiële zaken, beleggen en investeren. Voor deze specifieke groep influencers geldt financiële wetgeving en jij als bedrijf dient daar ook rekening mee te houden als je met een dergelijk persoon in zee gaat. Denk aan de Wft: Wet op het financieel toezicht. Niet alle uitingen vallen binnen deze wetgeving, dus advies ter zake is geen overbodige luxe. De AFM (toezichthouder) heeft in mei jl. overigens aangegeven naar strengere regels te zoeken voor finfluencers. Hier is het laatste woord dus nog niet over gesproken.

Aansprakelijkheid

Net zoals in elk contract, is een bepaling over aansprakelijkheid een enorm belangrijk onderwerp. Het zou vervelend zijn als je aansprakelijk bent voor een fout of overtreding van de influencer en al helemaal als je er zelf weinig tot niets aan kon doen. Regel dit onderwerp daarom in het contract en spreek duidelijk af of en zo ja wanneer je (maar ook de influencer) aansprakelijk bent en tot welke hoogte (beperkt of onbeperkt aansprakelijk). Houd er rekening mee dat ingeval van reclame, jij als adverteerder verantwoordelijk bent voor de naleving van de reclamecode. Maak dus goede afspraken!

Juridisch advies

Wij kunnen je natuurlijk helpen met het voorgaande en bijvoorbeeld een contract opstellen die je kunt gebruiken voor (zakelijke) influencers. Neem vooral eens contact met ons op.

Legal8