AllesArbeidsrecht

Juridische vraag van de week. Het concurrentiebeding onder de WWZ: hoe zit dat juridisch?

By 15 juli 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

Elke week behandelen wij een juridische vraag. Deze week gaat de juridische vraag over het concurrentiebeding onder de WWZ. Hoe zit dat juridisch?

Juridische vraag van de week: hoe zit het met het concurrentiebeding onder de WWZ?

Op 1 januari jl. is (een deel van) de wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Onderdeel hiervan is een wijziging van het concurrentie- en relatiebeding. Met betrekking tot het concurrentie- en relatie beding geldt vanaf 1 januari 2015 dat het overeenkomen van een dergelijk beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet meer is toegestaan. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd mag dit dus nog wel.

Uitzondering

Maar hierboven staat ‘in beginsel’. Dit betekent dat een uitzondering mogelijk is. Er geldt namelijk een uitzondering voor die tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarin het opnemen een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet dan wel écht een zwaarwegend belang zijn, welk belang door de werkgever goed gemotiveerd moet worden.

Deze motivering wordt “zwaar” getoetst, hetgeen betekent dat een motivering niet snel goedgekeurd zal worden door een rechter. Het is dus zaak om de motivering goed, helder en correct op te stellen. Hier zijn wij u graag bij bereid te helpen.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

15-07-2015