AllesArbeidsrecht

Demotie van werknemers

By 13 juli 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Legal8

Heel simpel gezegd is een demotie het teruggaan (of teruggezet worden) van een hogere functie naar een lagere. Het tegenovergestelde van een promotie dus. Een demotie is juridisch gezien een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. En zoals wij in onze blog van 22 januari hebben vermeld, kan een werkgever hiertoe niet zomaar overgaan.

Demotie van werknemers

Het “demoveren van werknemers” kan dus niet zomaar. Daar moet een hele goede reden voor zijn. Hiernaast dient dit erg zorgvuldig te geschieden.

Zeer recentelijk speelde een kwestie waarin een gezagvoerder een demotie kreeg naar de functie copiloot, omdat hij een aantal interne regelingen over uitwijken had overtreden. In deze zaak kreeg de werkgever gelijk. De Hoge Raad heeft echter wel keurig en uitgebreid medegedeeld aan welke vereisten voldaan moet zijn voor een rechtsgeldige demotie.

Zo dient er een hele goede reden voor de demotie te zijn. Er moeten bijvoorbeeld écht (bekende) regels zijn overtreden. Hiernaast moet de demotie proportioneel zijn en moet de demotie voldoen aan de vereisten uit het bekende “Stoof/Mammoet” arrest van de Hoge Raad. Hieruit volgt dat met allerlei omstandigheden rekening gehouden moet worden, zoals de aard van de gewijzigde omstandigheden, de aard en “ingrijpendheid” van het gedane voorstel tot wijziging (demotie), de positie van de werknemer en de belangen van werkgever, onderneming en werknemer. Daarnaast dienst nog onderzocht te worden of het voorstel van de werkgever in het licht van de omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werknemer verwacht kan worden.

Juridisch advies demotie

Juist omdat de werkgever met veel verschillende factoren rekening dient te houden, is het verstandig om -tijdig- juridisch advies in te winnen ter zake een mogelijke demotie. Uiteraard zijn wij hiertoe graag bereid.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

13-07-2015