AllesArbeidsrecht

Loondoorbetaling tijdens ziekte

By 14 februari 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Loondoorbetaling ziekte

Op grond van de wet zijn werkgevers verplicht om het loon van hun werknemers gedurende de eerste twee jaren van ziekte/arbeidsongeschiktheid door te betalen (artikel 7:629 BW). Volgens de wet moet de werkgever minimaal 70% van het loon doorbetalen tijdens deze periode. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moet de werkgever het loon overigens doorbetalen zolang de arbeidsovereenkomst nog loopt. Veel werkgevers zijn het niet eens met deze, relatief lange, loondoorbetalingsverplichting en wijzigingen lijken aanstaande.

Loondoorbetaling van werknemers tijdens ziekte

Minister Asscher heeft onlangs een Kamerbrief gestuurd waarin hij een aantal wijzigingen heeft toegelicht met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Het gaat hierbij om “knelpunten” die werkgevers ervaren rondom deze loondoorbetalingsverplichting. Veel werkgevers ervaren namelijk veel problemen met betrekking tot met name de kosten van een langdurig zieke werknemer. Deze kosten kunnen een kleine (of MKB-) onderneming financieel aan de rand van de afgrond brengen.

Een gevolg van deze lange loondoorbetalingsverplichting is dat werkgevers doorgaans terughoudend zijn met het aannemen van personeel. Ook zijn werkgevers terughoudend in het omzetten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar vaste arbeidsovereenkomsten (voor onbepaalde tijd).

In aanloop op de komende verkiezingen hebben bijna alle partijen aangegeven in ieder geval het tweede ziektejaar collectief te willen verzekeren in plaats van het volledige risico bij de werkgevers neer te leggen. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is natuurlijk nog maar de vraag.

Loondoorbetaling elders in Europa

Nederland is met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting een uitzondering in Europa. Zo hoeven Duitse werkgevers zieke werknemers maar zes weken loon door te betalen en Belgische werkgevers slechts vier weken. In Spanje is de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers maar 15 dagen. Groot-Brittannië komt nog het meest in de buurt (althans in de buurt…) met een loondoorbetaling van 28 weken. Dat werkgevers in Nederland op dit punt zwaarder belast worden dan de werkgevers in de rest van Europa, staat als een paal boven water.

Advies SER

Eind december jl. heeft Asscher de SER (Sociaal-Economische Raad) ter zake om advies gevraagd. Het advies is er thans nog niet. Als dit advies gepubliceerd wordt, dan zullen wij daar natuurlijk over bloggen.

Dat er iets gaat veranderen aan de huidige loondoorbetalingsverplichting, lijkt wel duidelijk. Wanneer dit gaat gebeuren en wat er precies gaat veranderen, is echter nog toekomstmuziek.

Juridisch advies

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u juridisch geadviseerd te worden? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen of advocaten op.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

14-02-2017