AllesArbeidsrechtContractenrecht

Mag ex-werknemer contacten benaderen via social media?

By 5 juli 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Met de komst van de zogenaamde “social media” zoals netwerk- en vriendensites als Facebook, LinkedIn en Twitter, blijkt er in de praktijk een gevaar op de loer te liggen: het accepteren dan wel leggen van contact via deze media kan overtreding van een concurrentie-/relatiebeding tot gevolg hebben. Zowel werkgevers als werknemers dienen hierop alert te zijn.

Mag ex-werknemer contacten van zijn voormalig werkgever benaderen via social media?

Met een relatiebeding kan een werkgever voorkomen dat werknemers gedurende een bepaalde tijd zijn relaties benadert. Maar schendt een werknemer zijn relatiebeding als hij contacten van zijn voormalig werkgever benadert?

In een zaak uit 2011 geoordeeld dat een ex-werknemer zijn relatiebeding had geschonden door een relatie van zijn voormalige werkgever via de social media site LinkedIn te accepteren. In dit geschil was de relatie met wie de ex-werknemer de connectie legde, werkzaam bij een expliciet in het relatiebeding genoemde organisatie. Juist daarom (en omdat reeds eerder een overtreding was geweest) kreeg de ex-werknemer een boete van € 20.000,-. Een belangrijke factor lijkt te zijn geweest dat men op met medium LinkedIn het leggen van de connectie expliciet goed moet keuren. Er wordt dus bewust gehandeld.

Een werknemer kan dus zijn relatiebeding schenden door contacten van zijn voormalig werkgever (actief) te benaderen. De beantwoording van deze vraag hangt uiteraard wel af van wat tussen partijen is afgesproken en overeengekomen.

Onduidelijkheid

Uit verschillende uitspraken op het terrein van social media blijkt dat er veel onduidelijkheid heerst. Juist omdat er veel onduidelijkheid is, is het voor werkgevers verstandig om alle regels omtrent het gebruik van social media goed vast te leggen in arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen e.d. Hiermee wordt duidelijkheid gecreëerd richting de werknemers. Zij weten dan beter wat wel en wat niet is toegestaan. Het is dus belangrijk om het relatiebeding en de bovengenoemde reglementen correct vorm te geven. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Juridisch advies social media

Heeft u vragen op het terrein van social media of wilt u terzake meer informatie ontvangen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.